Artykuły - Tworzywa sztuczne

Przemysł tworzyw sztucznych niezbędny dla gospodarki obiegu zamkniętego

17.05.2018
Autor: Anna Kozera - Szałkowska, Fundacja PlasticsEurope Polska
Przemysł tworzyw sztucznych  niezbędny dla gospodarki obiegu zamkniętego

PlasticsEurope, europejska organizacja zrzeszająca producentów tworzyw sztucznych, jak co roku opublikowała raport podsumowujący bieżącą sytuację na europejskim rynku tworzyw.

Współczesne globalne wyzwania, takie jak szybki wzrost populacji świata, zapewnienie bezpiecznej żywności dla tej rosnącej populacji, jak również zmiany klimatyczne powodują, że musimy oprzeć się na najbardziej efektywnych rozwiązaniach, bo tylko one zapewnią przyszły zrównoważony rozwój.

Rozpoczęty niedawno proces transformacji gospodarki europejskiej z modelu liniowego do modelu obiegu zamkniętego pociąga za sobą także konieczność zmian w sferze zachowań i przyzwyczajeń konsumenckich w zakresie oszczędności surowców.

Tworzywa sztuczne, wszechstronne i wielofunkcyjne, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom mogą mieć ogromny pozytywny wkład w te procesy. Już teraz są to materiały powszechnie wykorzystywane w kluczowych sektorach, takich jak przemysł opakowań, budownictwo, transport, produkcja energii odnawialnej, sprzęt medyczny czy sport. Bardzo często, dzięki wykorzystaniu tworzyw sztucznych, możliwie są wcześniej niedostępne innowacje czy przełomowe technologie. Tworzywa i produkty z nich wykonane pozwalają podczas całego okresu ich użytkowania oszczędzać ogromne ilości zasobów. Zapobiegają także marnowaniu żywności, redukują zużycie energii i emisję CO2 do atmosfery.

Publikacja PlasticsEurope pt. „Tworzywa sztuczne – Fakty 2017” (publikacja w języku angielskim do pobrania na www.plasticseurope.org) to doroczny raport zawierający informacje dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, dane na temat handlu zagranicznego, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych. Branża zatrudnia ponad 1,5 mln pracowników (z czego ponad 90% w sektorze przetwórstwa tworzyw), pracujących w 60 tys. przedsiębiorstwach, w większości typu SME (małe i średnie przedsiębiorstwa). Łączne obroty europejskiego przemysłu tworzyw w 2016 r. wyniosły blisko 350 mld euro (ze względów metodologicznych raport prezentuje dane za 2016 r. Te za 2017 r. będą dostępne w połowie roku).

Produkcja i zapotrzebowanie

Światowa produkcja tworzyw w 2016 r. wyniosła 335 mln ton, odnotowując wzrost o 4,2% w odniesieniu do roku poprzedniego, zaś wskaźnik CARG (lata 1950-2016) wyniósł 8,5%. W Europie poziom produkcji jest stabilny – roczny wzrost notowany jest w skali od 0,5% do 1,5% – a w 2016 r. wyniosła ona 60 mln ton. Z udziałem 19% Europa zajmuje drugie miejsce na świecie w gronie producentów, a niekwestionowanym liderem od kilku lat są Chiny. W dalszym ciągu bilans handlowy dla Europy jest dodatni i w 2016 r. wyniósł blisko 15 mld euro (łącznie tworzywa w formach podstawowych oraz wyroby). Wśród głównych partnerów handlowych znalazły się m.in. Turcja, Chiny, Szwajcaria, USA, Korea Płd. czy Arabia Saudyjska.

Wyświetlono: 1482

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej