Artykuły - Przemysł gumowy

Przemysł oponiarski i motoryzacyjny głównymi czynnikami wzrostu produkcji butadienu

19.09.2019
Autor: Anna Jarosik
Przemysł oponiarski i motoryzacyjny głównymi czynnikami wzrostu produkcji butadienu

Butadien i jego pochodne są stosowane do produkcji kauczuków syntetycznych i tworzyw sztucznych. Branża motoryzacyjna najmocniej determinuje sytuację na globalnym rynku butadienu.

Butadien jest bezbarwnym i wysoce reaktywnym gazem. To jeden z dwóch alifatycznych związków organicznych, utożsamiany głównie z 1,3-butadienem, będącym kluczowym składnikiem wielu kauczuków syntetycznych. Po raz pierwszy został wyprodukowany z acetylenu, w Niemczech, podczas I wojny światowej. W czasie II wojny światowej buteny pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego były surowcami, które w ok. 60% wykorzystywane były w Ameryce Północnej do produkcji butadienu. Natomiast alkohol etylowy miał zastosowanie w reszcie przypadków.

Obecnie kauczuk butadienowy zastąpił praktycznie całkowicie kauczuk naturalny, jeśli chodzi o produkcję opon samochodowych. Ponadto butadien używany jest w produkcji tworzyw sztucznych oraz substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle papierniczym. Analizując dominujące na rynku metody produkcji butadienu, można zauważyć, że dziś prawie cały butadien jest wytwarzany przez odwodornienie butanu lub butenów, ewentualnie przez krakowanie w wysokiej temperaturze (tj. rozbijanie dużych cząsteczek) destylatów ropy naftowej. Przykładowo, podczas krakingu parowego w celu wytworzenia etylenu, butadien powstaje jako produkt uboczny.

Analiza globalnego rynku butadienu i jego pochodnych

Ogólna koniunktura rynku dla butadienu i jego pochodnych jest bardzo dobra. W 2018 roku globalny rynek butadienu osiągnął wielkość bliską 12,4 mln ton. Do 2023 r. ma wzrosnąć do ponad 15,3 mln ton. Zapotrzebowanie na opony (zarówno ze strony producentów oryginalnego wyposażenia, tj. OEM, jak i z serwisów wulkanizacyjnych) ze względu na poprawę koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie w Chinach, Indiach i Brazylii, pozostanie głównym czynnikiem napędzającym światowy rynek butadienu. Ponadto oczekuje się, że rosnący popyt na tworzywo ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), powstający z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na wysokowydajne tworzywa sztuczne pochodzące głównie z przemysłu motoryzacyjnego, pozytywnie wpłynie na rynek w skali świata. Jednocześnie zmienne ceny surowców, w połączeniu z zaostrzającymi się regulacjami, pozostaną kluczowymi wyzwaniami dla wszystkich uczestników przywoływanego rynku. Aby sprostać tym wyzwaniom, przemysł już teraz zmienił swoje dotychczasowe ukierunkowanie na rozwój biologicznych metod wytwarzania 1,3-butadienu.

Nafta wprawdzie pozostała podstawowym surowcem petrochemicznym do produkcji butadienu, niemniej pojawienie się w Azji instalacji amoniaku i metanolu na bazie węgla zapewnia alternatywne źródła surowcowe do produkcji 1,3-butadienu.

Wyświetlono: 4154

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej