Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Przemysł opakowań utrzymuje dobrą formę

01.10.2014
Przemysł opakowań utrzymuje dobrą formę

Ubiegły rok był dobry dla polskiej branży opakowaniowej. Odnotowała ona w tym okresie wzrost w granicach 2,5 - 3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Tym samym przemysł raz jeszcze potwierdził, że zajmuje ważne miejsce na mapie europejskiej, jest coraz bardziej nowoczesny oraz lepiej zorganizowany, a rodzime opakowania z powodzeniem konkurują na zagranicznych rynkach.

Na koniec poprzedniego roku struktura materiałowa polskiego rynku opakowań przedstawiała się następująco: opakowania z tworzyw sztucznych – 37,3%; opakowania z papieru i tektury – 32,7%; opakowania metalowe – 12,2%; opakowania szklane – 11,3%; opakowania drewniane i inne – 6,5%. Zmiany w porównaniu z rokiem wcześniejszym są niewielkie: opakowania z tworzyw zyskały 0,5 punktu procentowego; opakowania z papieru i tektury – 1,6 pp.; zaś opakowania drewniane 0,8 pp. Zmniejszył się natomiast udział opakowań z metalu o 1 pp i opakowań ze szkła o 0,9 pp. Łącznie całkowita produkcja wszystkich opakowań wyniosła w naszym kraju w 2013 r. ok. 4,7 mln ton.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych segmentów opakowaniowych z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń, których były one świadkiem w 2013 r.

Opakowania z tworzyw sztucznych
Sektor opakowaniowy jest największym użytkownikiem tworzyw sztucznych, choć w Polsce na jego potrzeby idzie wciąż procentowo mniej tworzyw niż wynosi europejska średnia (32% u nas i 39% w Europie). W 2013 r. najchętniej wykorzystywanymi tworzywami w produkcji opakowań były LDPE, HDPE, PP oraz PET.

Jak tłumaczą przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, w ostatnich kilkunastu latach produkcja oraz zużycie opakowań z tworzyw sztucznych nieprzerwanie w naszym kraju rosną, a miniony rok nie był pod tym względem wyjątkiem. Dodatkowo stale zwiększa się także sprzedaż eksportowa tego rodzaju asortymentu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo spowolnienia gospodarczego, akurat segment opakowań tworzywowych ma się najlepiej spośród wszystkich pozostałych kategorii opakowaniowych. To łagodne przejście przez czas kryzysu pozwala sądzić, że koniunktura w tej branży będzie się utrzymywać również w kolejnych latach.

To, iż ubiegły rok był dla tej gałęzi przemysłu korzystny widać choćby po wynikach osiąganych przez firmy. Jeden z czołowych środkowoeuropejskich producentów opakowań dla przemysłu chemicznego i spożywczego, czyli Plast-Box, o ponad 19% zwiększył swoje przychody (146,79 mln zł).

Z wyliczeń COBRO wynika, że udział czterech najważniejszych segmentów rynku opakowań z tworzyw kształtuje się aktualnie w następujący sposób: materiały i opakowania giętkie (48%), opakowania formowane rozdmuchem (30%), opakowania formowane wtryskowo (13%), opakowania termoformowane sztywne (9%).

Największa część rynku związana z opakowaniami giętkimi szacowana jest w ujęciu tonażowym na ok. 0,88 mln ton i rozwija się w tempie 4-5% rocznie, co jest wynikiem ponad dwukrotnie wyższym niż średnia unijna oraz znacznie przewyższającym ogólny rozwój polskiego przemysłu opakowaniowego. Jej liderami są firmy Amcor (20% udziału w całym europejskim rynku), Constantia Teich, Mondi Packaging, Suominen Polska, Fuji Seal Polska oraz jedyna w tym gronie spółka z polskim kapitałem, czyli Alupol Packaging, który w minionym roku sprzedał ponad 20 tys. ton opakowań trafiających na rynki całej Europy. Tym samym firma wchodząca w skład Grupy Kęty podniosła przychody ze sprzedaży o 8% w porównaniu z rokiem wcześniejszym (371,8 mln zł).

 

 

 

W krajowym zużyciu materiałów giętkich z tworzyw sztucznych największy udział notuje folia polietylenowa. Tymczasem już niebawem możliwe są duże zmiany w tym segmencie, co ma związek z projektowanym na forum europejskim prawem dotyczącym ograniczenia zużycia cienkich toreb handlowych z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 50 mikrometrów. Przewiduje się ich ograniczenie w zużyciu o 50% w ciągu trzech lat po wejściu w życie dyrektywy i 80% po pięciu latach.

Opakowania z papieru i tektury
Przez cały 2013 r. w branży opakowań tekturowych działo się bardzo wiele, czego dowodem choćby ważne inwestycje krajowych liderów tego sektora. Firma Smurfit Kappa uruchomiła w Pruszczu Gdańskim nowoczesną linię do produkcji opakowań z tektury falistej. Inwestycja o wartości 5 mln euro objęła siedmiokolorową drukarkę fleksograficzną oraz wykrawarkę rotacyjną wraz z kompletną linią do tzw. handlingu opakowań. Z kolei Stora Enso zainaugurowała w fabryce w Ostrołęce działalność nowej maszyny przeznaczonej do wytwarzania papierów do produkcji tektury falistej, dzięki czemu zamienia makulaturę w nowe opakowania.

Oprócz wyraźnego rozwoju musiała sobie branża radzić także z wyzwaniami, a do takich należy bardzo niski poziom zbiórki makulatury. Odnosząc zgromadzone za ubiegły rok dane statystyczne do sytuacji krajów starej UE lub Skandynawii, widać, że wielkość zbiórki makulatury w Polsce stanowi w niektórych przypadkach nieco tylko ponad połowę tego, co osiągają najbardziej zaawansowane kraje.

Aktualnie globalny rynek opakowań z tektury falistej szacowany jest na 110 mld euro, z czego dwie trzecie tej sumy przypada na opakowania zadrukowane. Udział Polski w tym zestawieniu to ok. 2%. Roczna konsumpcja tektury falistej w Polsce liczona w kilogramach na głowę mieszkańca wciąż jest jednak znacznie poniżej średniej dla krajów starej UE.

Na przemysł spożywczy przypada ok. 32% wszystkich produkowanych w kraju opakowań tekturowych, podczas gdy producenci napojów odpowiadają za kupno ok. 7% takich opakowań, zaś wytwórcy kosmetyków za ok. 5,5%.

W 2013 r. wyprodukowano w naszym kraju 1,605 mln ton tektury falistej, z której to powstaje ponad 85% opakowań tekturowych. To wzrost o 37 tys. ton w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Opakowania szklane
W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano nieco ponad 1 mln ton opakowań szklanych. To wynik nieznacznie lepszy od tego osiągniętego w roku wcześniejszym, gdy to produkcja osiągnęła poziom 987 tys. ton. Z udziałem w wysokości 5% nasz kraj zajął siódme miejsce w gronie europejskich producentów wymienionych opakowań. Najwięcej produkuje się ich w Niemczech, na które przypada 18% produkcji (ok. 4 mln ton opakowań) i Włoszech – 16% (ok. 3,5 mln ton).

Wśród krajowych opakowań szklanych zdecydowanie dominują butelki i słoje ze szkła bezbarwnego. Na obydwa typy pojemników przypada ok. 80% całkowitej produkcji.

W największej mierze trafiają one do odbiorców z branży spożywczej, a następnie kosmetycznej, farmaceutycznej oraz służą jako naczynia na znicze. Mimo rosnącej produkcji krajowej, wciąż ok. jedna czwarta używanych nad Wisłą opakowań pochodzi z importu.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 4/2014 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY.


Wyświetlono: 5743

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej