Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Przemysł kosmetyczny reaguje na Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych

11.09.2019
Przemysł kosmetyczny reaguje na Strategię na Rzecz Tworzyw Sztucznych

Branża kosmetyczna w Polsce podejmuje działania związane z opublikowaną w 2018 r. Europejską Strategią na Rzecz Tworzyw Sztucznych w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. Sprawę pilotuje Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Ponad 200 osób z 84 firm wzięło udział w konferencji organizowanej przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego „Strategia Plastikowa i Kosmetyki. Nowa Era Opakowań”, poświęconej przygotowaniom sektora do realizacji celów unijnego dokumentu. Jak podkreśliła Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, sektor kosmetyczny jest pierwszym, który w tak kompleksowy sposób mierzy się z wyzwaniami czekającymi przedsiębiorców i polską gospodarkę, w związku z bardzo intensywnymi działaniami Unii Europejskiej na rzecz walki z odpadami z tworzyw sztucznych.

Strategia na Rzecz Tworzyw określiła działania mające doprowadzić do odpowiedzialnego zarządzania tworzywami, zwiększenia stopnia recyklingu, szukania alternatyw dla opakowań z tworzyw. Realizacja tych celów ma zakończyć się w 2030 roku. We wszystkich krajach członkowskich trwają już jednak debaty, jak najszybciej i najskuteczniej wdrożyć w życie zalecenia Komisji Europejskiej. Mając świadomość, że będzie to okres rewolucyjnych zmian dla wszystkich przedsiębiorców, także dla tych z sektora kosmetycznego, branża jeszcze przed sformułowaniem ostatecznych zaleceń unijnych i rządowych, mierzy się z tą kwestią.

 - Zdajemy sobie sprawę̨ z odpowiedzialności, która spoczywa na nas jako przedsiębiorcach. Mimo że udział europejskiego sektora kosmetycznego w całkowitej ilości odpadów tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej, na tle innych branż̇, jest niewielki, to jednak wielu przedstawicieli sektora, od międzynarodowych firm, po lokalne start-upy, już̇ podjęło szereg długofalowych działań́, zmierzających do spełnienia celów Strategii. Jednak, aby działania te były efektywne, muszą faktycznie funkcjonować́ w tzw. gospodarce o obiegu zamkniętym. A tę tworzą̨ wszyscy uczestnicy łańcucha wartości opakowań́: producenci opakowań́ i inni przedsiębiorcy sektora tworzyw sztucznych, producenci produktów w opakowaniach wszystkich branż̇, ustawodawcy w Warszawie i Brukseli, organizacje zarządzające odpadami, organizacje odzysku, recyklerzy, w końcu także sami konsumenci. Jako jedni z interesariuszy, i jedna z pierwszych branż̇ w Polsce, rozpoczynamy definiowanie naszej roli w tym procesie – mówi Wanda Stypułkowska, prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i spółki MPS International.

- Tworzywa sztuczne przez lata zyskiwały na popularności. Z uwagi na właściwości materiałowe i relatywnie niską cenę, były i są masowo stosowane w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w wielu dziedzinach życia. Wpływ wyrobu z tworzyw na środowisko jest konsekwencją długości okresu jego użytkowania. Może on trwać kilkadziesiąt lat (np. elementy używane w budownictwie) lub sekund (kubek jednorazowego użytku). Problem z perspektywy środowiska powstaje wtedy, gdy dany produkt czy opakowanie staje się odpadem. W dotychczasowym, liniowym modelu gospodarczym mały nacisk kładło się na ponowne wykorzystanie odpadów. W efekcie odpady z tworzyw sztucznych stały się̨ wyzwaniem globalnym. Komisja Europejska podjęła działania mające na celu stworzenie nowego modelu gospodarczego, w którym rola tworzyw sztucznych została zredefiniowana. W ten sposób powstał pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Pakiet ten uzupełnia właśnie Europejska Strategia na Rzecz Tworzyw Sztucznych W Gospodarce O Obiegu Zamkniętym. Jest to pierwszy dokument tego typu, adresowany do wszystkich interesariuszy – od konsumenta, przez przemysł na legislatorach kończąc. Sektor kosmetyczny po raz pierwszy staje przed zadaniem, którego realizacja nie zależy tylko od nas, bo celów Strategii nie da się zrealizować́ jednostkowo. Potrzebna jest realna współpraca i równoległe działania w obszarze wdrażania regulacji prawnych, tworzenia efektywnego systemu recyklingu, produkcji, ale również̇ edukacji konsumenta – komentuje Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do obrotu na rynku UE powinny nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu w sposób racjonalny pod względem kosztów. Do tego samego roku ponad połowa wytwarzanych w Europie odpadów z tworzyw sztucznych ma być poddawana recyklingowi.

Aktualnie kosmetyki ze względu na konieczność zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa produktu nie mogą korzystać z większości dostępnych recyklatów. Prostym rozwiązaniem nie są także surowce biodegradowalne, gdyż w tej chwili istnieje w Polsce zbyt mało przemysłowych kompostowni. Brakuje również selektywnego systemu zbierania opakowań z biotworzyw. Pojawiają się również trudności z recyklingiem opakowań po kosmetykach – małe, różnorodne, czasami wielomateriałowe opakowania są dziś niewidoczne w systemie odzysku, a recyklerom nie opłaca się ich odzyskiwać.

Wyświetlono: 611

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej