Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Przemysł kosmetyczny obszarem prac Mazowieckiego Klastra Chemicznego

17.02.2015

Mazowiecki Klaster Chemiczny stawia na współpracę z przemysłem kosmetycznym.

Już po raz drugi spotkali się w Warszawie przedstawiciele branży kosmetycznej zrzeszeni w projekcie ERICE „European Regions for Cluster Excellence”. Organizatorem spotkania był Mazowiecki Klaster Chemiczny.

Spotkanie miało na celu doprowadzenie do sytuacji, w której funkcjonująca na Mazowszu branża kosmetyczna, jako jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwojowych na polskim rynku, będzie w stanie wypracować wspólną strategię własnego rozwoju. Miałaby ona umożliwić firmom i instytutom badawczym podniesienie konkurencyjności na rynku europejskim. Oczekiwanym rezultatem współpracy jest poprawa dialogu branży z administracją publiczną, określenie i wskazanie przyszłych rynków zbytu, a przede wszystkim wypromowanie mazowieckiej branży kosmetycznej. Spotkanie zakończyło się deklaracją utworzenia grup roboczych w celu wypracowania metod i kierunków działania mazowieckiej branży kosmetycznej. Deklarację tę złożyli właściciele i przedstawiciele kilkunastu firm z branży kosmetycznej z Mazowsza, a także przedstawiciele sektora badawczo-rozwojowego mazowieckich instytutów i uczelni

Mazowiecka branża kosmetyczna została wytypowana do uczestnictwa w projekcie ERICE i Europejskiej Fundacji na Rzecz Doskonalenia Klastrów przez zagranicznych ekspertów pracujących w ramach wspomnianego projektu. Metodologia współpracy oraz główne założenia rozwoju branży kosmetycznej, to przede wszystkim indywidualne podejście do każdego podmiotu oraz identyfikacja jego potrzeb, czego konsekwencją będzie wykazanie potrzeb i ograniczeń całej branży, a także próba poprawy współpracy środowiska przemysłu kosmetycznego na Mazowszu.

- Grupa przemysłu kosmetycznego, jako podgrupa klastra, będzie dążyć do wypracowania wspólnej strategii rozwoju, która pozwoli firmom i instytutom być bardziej konkurencyjnym zarówno na rynku polskim jak i europejskim – tłumaczyli uczestnicy spotkania.

Wyświetlono: 1499

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej