Wiadomości - Przemysł detergentowy ze świata

Przemysł detergentowy: wzrost popytu i regulacji środowiskowych

28.01.2020
Autor: Anna Jarosik

Według Transparency Market Research, globalny rynek detergentów rośnie w tempie 4% rocznie.

Detergenty to mieszanka środków powierzchniowo czynnych z różnymi dodatkami w postaci substancji chemicznych. Związki takie jak alkilobenzenosulfoniany, laurylosiarczan sodu (SLS) oraz etoksylowany laurylosiarczan sodu (SLES) to podstawowe składniki detergentów.

Wyróżnić można detergenty anionowe, detergenty kationowe, zwitterionowe (amfolityczne), niejonowe oraz detergenty pochodzenia biologicznego. Pod względem formy to detergenty w postaci proszków zdominowały światowy rynek, choć w Europie i USA popularnością cieszą się także płynne detergenty oraz detergenty w postaci jednodawkowej.

W ostatnich latach zapotrzebowanie na detergenty znacznie wzrosło w zastosowaniach do prania. Przyczyniło się do tego m.in. utworzenie sieci dystrybucji FMCG oraz wzrost sprzedaży pralek dla domów i pralni przemysłowych.

Przemysł detergentowy stoi w obliczu wielu wyzwań środowiskowych. Faktem jest, że detergenty wraz ze ściekami są odprowadzane do oczyszczalni a następnie do wód w środowisku naturalnym. Mogą powodować szkody w akwakulturze i zanieczyszczać wodę.

Pod względem wartości finansowej to Azja jest w ujęciu geograficznym największym użytkownikiem detergentów. Przypada na nią 35% konsumpcji.

Światowy rynek detergentów jest bardzo rozdrobniony, choć pięciu największych producentów posiada 45-50% udziałów w branży.

Wyświetlono: 1173

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej