Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Przemysł chemiczny zainteresowany wsparciem od NCBiR

16.07.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Przemysł chemiczny zainteresowany wsparciem od NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że przemysł chemiczny jest jednym z tych sektorów, które najmocniej aplikują po środki przeznaczone na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych.

W ocenie NCBiR, w najbliższych latach należy się spodziewać rosnącego zainteresowania rozwiązaniami IT przeznaczonymi dla branży chemicznej. Kolejnym obszarem działań o charakterze innowacyjnym w tej dziedzinie będzie realizowany poprzez recykling proces domykania łańcuchów obiegu materiałów w produkcji, wynikający z przyjętego modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jednocześnie też w takich obszarach, jak inżynieria materiałowa, energetyka, medycyna i farmacja pojawią się projekty silnie związane z chemią.

Od 2016 r. systematycznie rośnie również liczba wniosków związanych z recyklingiem i gospodarką o obiegu zamkniętym i trend ten będzie się nadal utrzymywał. Podobnie wyraźne są trendy wzrostowe, związane z opracowywaniem nowych sposobów wykorzystania biomateriałów, materiałów biodegradowalnych oraz tworzyw sztucznych, a także intensywny rozwój obszaru związanego z drukiem 3D (od konstrukcji drukarek po nowe materiały na filamenty). Istotnym trendem, zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw chemicznych, jest optymalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych.

Centrum przekonuje ponadto, iż zamknięcie programu sektorowego INNOCHEM dla przemysłu chemicznego nie spowodowało istotnej redukcji liczby wniosków składanych przez wnioskodawców z tego obszaru gospodarki. Wnioskodawcy ci z powodzeniem odnaleźli się w innych, w tym multidyscyplinarnych konkursach, ogłaszanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”.

Niemniej w 2019 r. zanotowano spadek o 30% liczby wniosków w odniesieniu do przemysłu chemicznego w porównaniu z 2016 r. I tak w 2016 r. liczba wniosków o dofinansowanie, złożonych do NCBR, wyniosła 110 projektów; w 2017 r. – 112 projektów; w 2018 – 75 projektów; w 2019 – 71 projektów. Wzrosła natomiast mediana wartości projektów – w 2016 wyniosła 6,6 mln zł, a w 2019 – już 9,7 mln zł. Oznacza to znaczny wzrost kapitałochłonności realizowanych projektów, wynikającej z rosnącej złożoności i skali podejmowanych przedsięwzięć.

W obrębie projektów z obszaru chemii występują dwie grupy tematów. Pierwszym z nich są projekty bardzo innowacyjne, a zatem charakteryzujące się niskim poziomem gotowości technicznej w momencie składania wniosku. Dotyczą one nanomateriałów, kompozytów, dodatków chemicznych. Druga grupa projektów jest bardzo licznie reprezentowana i charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem gotowości technologicznej, ale niskim poziomem innowacyjności.

Wyświetlono: 481

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej