Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Przemysł chemiczny w UE: wzrost produkcji i zużycia chemikaliów

02.01.2018
Przemysł chemiczny w UE: wzrost produkcji i zużycia chemikaliów

Trwa poprawa sytuacji wewnątrz unijnego przemysłu chemicznego. W ocenie organizacji Cefic, będącej głosem europejskiej branży chemicznej, zakończony niedawno 2017 r. powinien przynieść wzrost produkcji o 3% względem 2016 r. Znacząco, bo o ponad 8% względem 2016 r., wzrosła konsumpcja chemikaliów w UE.

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) przygotowuje regularne raporty poświęcone aktualnym trendom w branży chemicznej w UE. W najnowszym opracowaniu – zebrane dane dotyczą trzech kwartałów roku - przekonuje, iż sytuacja w sektorze chemicznym staje się z każdym kwartałem coraz bardziej optymistyczna. Nie zmienia to faktu, że zużycie chemikaliów w UE rośnie szybciej niż ich produkcja.

W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku produkcja w przemyśle chemicznym w UE wzrosła o 3,4% względem analogicznego okresu wcześniejszego roku. Wzrost ten był widoczny w większości obszarów składających się na branżę, najmocniej jednak dał się odczuć w odniesieniu do środków ochrony roślin, bazowych chemikaliów nieorganicznych, barwników i pigmentów, tworzyw sztucznych i tzw. chemikaliów konsumpcyjnych. Najmniejsze wzrosty odnosiły się natomiast do chemikaliów specjalistycznych. Wciąż niestety poziom produkcji znajduje się o 1,3% poniżej stanu notowanego jeszcze w pierwszym kwartale 2008 r. To jednak i tak poprawa, bo po ośmiu miesiącach 2017 r. było to o 2% poniżej poziomu z pierwszego kwartału 2008 r. Niemniej, jak widać, minęła prawie dekada, i produkcja w przemyśle chemicznym w UE nie doszła jeszcze do poziomu sprzed kryzysu finansowego.

W okresie styczeń – wrzesień 2017 r. ceny chemikaliów w UE wzrosły o 5,2% w relacji do porównywalnego okresu 2016 r.  Zwłaszcza petrochemikalia poszły w górę, co było związane z rosnącymi notowaniami ropy naftowej. Z kolei ceny farb i środków ochrony roślin zmieniły się tylko o ok. 1%, a chemikaliów konsumpcyjnych o 0,4%. Jeśli jednak analizować trzeci kwartał 2017 r. względem drugiego kwartału 2017 r., to można zaobserwować obniżkę cen chemikaliów o 1,2%. Zatem wraz z upływem czasu, w minionym roku, chemikalia w Europie nieznacznie taniały.

Bardzo duże znaczenie dla unijnego przemysłu chemicznego odgrywa eksport chemikaliów. W pierwszych ośmiu miesiącach roku (tutaj analiza nie dotyczy pełnych trzech kwartałów) osiągnął on wartość 104,5  mld euro (+7,9% względem tego samego okresu 2016 r.). Największy udział w tym wzroście, który w ujęciu finansowym wyniósł 7,6 mld euro, miał segment chemikaliów specjalistycznych i polimerów, wnoszący 4,5 mld euro. Podstawowymi odbiorcami eksportu unijnego przemysłu chemicznego były państwa europejskie, które nie należą do UE (głównie Turcja, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Norwegia) oraz Stany Zjednoczone.

Import wyniósł z kolei 72,4 mld euro i był wyższy o 7,7% (5,2 mld euro) względem okresu styczeń - sierpień 2016 r. Tym samym nadwyżka handlowa unijnego przemysłu chemicznego w handlu międzynarodowym zwiększyła się przez osiem miesięcy ubiegłego roku o 5,2 mld euro i wyniosła na koniec sierpnia ubiegłego roku 32,1 mld euro.

Po trzech kwartałach zanotowano tez wzrost o 1,1% poziomu zatrudnienia w przemyśle chemicznym w UE.

Wyświetlono: 701

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej