Artykuły - Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny w przyszłości: czy ta wizja się spełni?

12.12.2019
Autor: Anna Jarosik
Przemysł chemiczny w przyszłości: czy ta wizja się spełni?

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) przedstawiła wizję przyszłego rozwoju branży chemicznej w Europie. Ośmiopunktowy plan zawiera szerokie podejście, od polityki po ekologię.

Świat w roku 2050

Po pierwsze – geopolityka

Zgodnie z tą wizją świat stał się bardziej perspektywiczny, bardziej kompleksowy, z rozszerzonym i zmiennym środowiskiem geopolitycznym. Globalne przepływy handlowe uległy znacznej zmianie w wyniku rozwoju technologicznego i coraz bardziej skoncentrowanej polityki regionalnej, która faktycznie utrudnia multilateralizm i zakłóca łańcuchy wartości. W większości regionów występuje większa integracja gospodarcza i polityczna, ale równocześnie większa fragmentacja. Chiny i Indie stały się wiodącymi światowymi gospodarkami. Natomiast Afryka, dzięki ciągłej ewolucji, stała się już stosunkowo ważnym rynkiem.

Po drugie – ekonomia

Europa rozwija się odmiennie od reszty świata, aczkolwiek zajmuje konkurencyjne miejsce w gospodarce globalnej. Następuje wzrost przychodów europejskiego przemysłu chemicznego, który każdego roku wyprzedza europejski produkt krajowy brutto. Wartość europejskiej produkcji substancji chemicznych wzrasta dzięki wysokiemu wyspecjalizowaniu i większej koncentracji odnoszącej się do cyfryzacji, przy ustabilizowanym wzroście wielkości produkcji chemicznej. Wszystkie te działania wspomagane są przez otoczenie regulacyjne. Konkurencyjna podstawa na jakiej opiera się produkcja chemikaliów masowych na naszym kontynencie w dalszym ciągu sprzyja wydajności, utrzymaniu i poprawie nowoczesności europejskich aktywów chemicznych.

Po trzecie – cyrkularność

Europejska gospodarka stała się gospodarką cyrkularną, recyklingującą wszystkie rodzaje cząsteczek do postaci nowych surowców. Tutejszy przemysł chemiczny znajduje się w centrum ewolucji, działając zarówno jako producent cenionych przez społeczeństwo produktów, jak również jako lider w procesach recyklingu. Przemysł ten pełni rolę podmiotu zajmującego się gospodarką cyrkularną, przekształcając odpady w nowe, cenne surowce. Kwestia odpadów z tworzyw sztucznych zalegających w środowisku została już w dużej mierze rozwiązana.

Po czwarte – klimat

Zmiana klimatu kontynuuje transformację naszej planety. Społeczeństwo europejskie jest już bliskie osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ten proces wszystkich regionów. Dziewiczy węgiel kopalny jest stosowany selektywnie i produktywnie. Równocześnie europejski przemysł chemiczny osiągnął znaczną redukcję własnych emisji gazów cieplarnianych. Dostosował się w ten sposób do zmieniającego się klimatu. Odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wykonalnych technologicznie i ekonomicznie kierunków, których dążeniem jest osiągnięcie ambitnych celów Europy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Po piąte – środowisko

Europejczycy ustanowili ochronę zdrowia ludzi i środowiska naturalnego jako główną ideę wszystkich programów politycznych. Globalne standardy zrównoważonego rozwoju zostały już opracowane i funkcjonują. Zrównoważona chemia oparta na biologii i paliwach kopalnych połączyła się w spektrum rozwiązań podlegających regułom opartym na dowodach. Europejski przemysł chemiczny jest uznanym i cenionym dostawcą bezpiecznych, zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań na rzecz społeczeństwa światowego, a także wiarygodnym partnerem i atrakcyjnym pracodawcą.

Po szóste – przemysł

Europejski przemysł stał się bardziej zintegrowany i otwarty na współpracę w ramach szerokiej sieci energetycznej, paliwowej, produkującej stal czy substancje chemiczne oraz sieci recyklingującej odpady. Ta współzależność zwiększyła przewagę konkurencyjną europejskiego przemysłu chemicznego, który wzmocnił także swoją rolę w centrum transformacji przemysłu europejskiego, jako całości.

Po siódme – digitalizacja (cyfryzacja)

Digitalizacja zmieniła całkowicie nasz sposób pracy, komunikacji, wprowadzania innowacji, produkcji i konsumpcji. Wprowadziła niespotykaną wcześniej przejrzystość do łańcuchów wartości. Europa z powodzeniem przyjęła cyfryzację i czwartą rewolucję przemysłową. Ponadto mocno zainwestowała w naukę, technikę, inżynierię i matematykę, utrzymując w ten sposób społeczne umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu i sprostania pojawiającym się wyzwaniom.

Po ósme – cele zrównoważonego rozwoju według ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju są podstawą europejskich modeli biznesowych. Dzięki nim otworzyły się możliwości biznesowe wraz ze wzrostem udziałów w rynku dla tych, którzy dostarczają rozwiązania w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Europejski przemysł chemiczny pełni swoją rolę, przyczyniając się do sprawiedliwego przejścia w kierunku większej równowagi gospodarczej, środowiskowej i społecznej nie tylko w Europie, ale też na całym świecie.

Wyświetlono: 978

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej