Artykuły - Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny w Europie: od Wschodu i Rumunii po Zachód i Portugalię

13.12.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Przemysł chemiczny w Europie: od Wschodu i Rumunii po Zachód i Portugalię

Przedstawiamy krótkie charakterystyki przemysłów chemicznych w wybranych państwach unijnych.

Austria

Branża chemiczna jest trzecim największym w kraju sektorem przemysłowym. Generuje dla gospodarki nieco ponad 10% wartości dodanej, dostarcza 11,7% miejsc pracy w całym przemyśle (ok. 44,7 tys. zatrudnionych), wnosi do tamtejszej gospodarki 11% wydatków na B+R. Filarem branży jest globalny koncern Borealis, zajmujący się produkcją tworzyw sztucznych oraz nawozów.

Około 70% chemikaliów produkowanych w Austrii jest eksportowanych, a wartość ich wywozu rośnie nieprzerwanie od siedmiu lat.

Jeśli chodzi o strukturę produkcji, to tworzywa sztuczne oraz artykuły z nich wykonane mogą pochwalić się udziałem na poziomie 49% w ujęciu wartości sprzedaży. Dalsze miejsca zajmują produkty farmaceutyczne (14%) oraz agrochemikalia (3%).

Największe przewagi austriackiego przemysłu chemicznego to wysoki stopień specjalizacji i innowacyjności. Do słabości należy wzrost kosztów pracy, wysokie koszty energii.

Branża jest zdominowana przez firmy średnie i małe. Tylko jedna czwarta przedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 250 osób.

Roczne obroty: ok. 14,7 mld euro

Liczba firm: ok. 245

Belgia

Jest jednym z centrów europejskiego przemysłu chemicznego. 75% zatrudnionych w kraju osób pracuje w firmach innych niż belgijskie – głównie z uwagi na rolę potężnego portu w Antwerpii i działającego tam klastra, w którym produkcję prowadzą największe globalne koncerny chemiczne. Jej ulokowanie w Antwerpii jest niejako potwierdzeniem najwyższego statusu w światowej chemii. Rozbudowana sieć rurociągów gwarantuje łatwy dostęp do surowców i rynków eksportowych, wspierany jednocześnie przez działające na potrzeby branży porty morskie.

Choć Belgia liczy sobie tylko 11 mln mieszkańców, co stanowi 2% populacji UE, to jednak przemysł chemiczny generuje ponad 5% wartości sprzedaży branży w UE. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Belgia jest numerem jeden na świecie pod względem sprzedaży chemikaliów i tworzyw sztucznych. 80% produkcji trafia na eksport, co zapewnia gospodarce stałą nadwyżkę w handlu międzynarodowym.

Największym krajowym przedsiębiorstwem jest oczywiście Solvay, od wielu dekad będący jednak podmiotem typowo globalnym.

Roczne obroty: ok. 65 mld euro

Liczba firm: ponad 720

Bułgaria

Produkcja chemiczna obejmuje głównie takie wyroby, jak soda kalcynowana, nawozy mineralne, petrochemikalia, celuloza. Eksport chemikaliów zajmuje pierwsze miejsce na liście wywożonych z kraju wyrobów. Wiodącymi spółkami działającymi w Bułgarii są Solvay Sodi, Lukoil-Neftochim, Agropolichim, Neochim, Svilosa i Orgachim. Łącznie produkcja wyrobów chemicznych wnosi 4,5% do produkcji przemysłowej kraju ze stolicą w Sofii.

Obszary, w których bułgarski przemysł chemiczny ma względnie korzystną pozycję konkurencyjną w stosunku do reszty Europy to produkty sodowe, nawozy, paliwa i oleje silnikowe oraz celuloza. Słabością jest niewielka innowacyjność sektora i bardzo małe wydatki na badania i rozwój w kwocie ok. 3 mln euro rocznie. Do problemów należą także niedobory krajowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, a także niska akceptacja przemysłu chemicznego przez opinię publiczną i ekologiczne organizacje pozarządowe. Wciąż mnóstwo do życzenia pozostawia także niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych. Jest to kraj, który w UE ma najniższy odsetek udziału recyklingu w zagospodarowaniu odpadów tworzyw (ok. 19%).

Roczne obroty: 1,4 mld euro

Liczba firm: ponad 640

Estonia

Z uwagi na potencjał kraju nie może branża chemiczna uchodzić za znaczącą w skali europejskiej – tylko dwie firmy klasyfikowane jako chemiczne zatrudniają więcej niż 250 osób. Nie zmienia to jednak faktu, że dla miejscowego przemysłu ma ona istotne znaczenie. Zresztą cały estoński przemysł dostarcza 20% wkładu do krajowego PKB, co stanowi o wiele wyższy wskaźnik niż średnia unijna i odpowiada europejskiej strategii 20/20/20. Dwie trzecie lokalnej produkcji chemicznej trafia na eksport, w którym dominuje sprzedaż uszczelniaczy i klejów budowlanych.

Podstawowa cecha branży to chemia łupkowa i produkcja metali ziem rzadkich i ich tlenków. Łupki bitumiczne stały się powszechnym źródłem energii w Estonii już na początku XX w. Popularyzacja ich wydobycia i technologii pozwalającej na wytwarzanie energii elektrycznej i ropy łupkowej pozwoliło Estonii stać się w ostatnich latach najbardziej niezależnym energetycznie państwem Unii Europejskiej.

Uwagę zwraca wysoki wiek pracowników przemysłu chemicznego i naukowców pracujących na uniwersytetach, co powoduje konieczność kształcenia nowych kadr.

Roczne obroty: 600 mln euro

Liczba firm: 97

Wyświetlono: 1946

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej