Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Przemysł chemiczny pod presją polityki unijnej

15.10.2020

W trakcie Kongresu „Polska Chemia” Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego mówiła o nastrojach polskiego przemysłu chemicznego wobec polityki unijnej.

- Założenia unijnej polityki klimatyczno - energetycznej to ogromne wyzwania dla przemysłu chemicznego. Do spełnienia będą m.in. takie wymagania, jak ograniczenie o 40% emisji gazów cieplarnianych; zwiększenie do 32% udziału OZE; podniesienie efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%. I to wszystko ma być wykonane w okresie 2021-2030. Do tego dochodzi jeszcze przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę – stwierdziła Barbara Rajkowska.

Przywołała opublikowaną w lipcu przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego ankietę, w której sprawdzano nastroje w polskim przemyśle chemicznym. Okazało się, że zdecydowana większość firm z sektora uważa, iż realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu stwarza szansę rozwoju i wspiera innowacje w całym sektorze. Równocześnie jednak, może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń.

- Większość ankietowanych była zdania, że realizacja założeń i inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu zwiększy dostępność środków na „zielone inwestycje” oraz umożliwi wzrost nakładów na innowacje. Jedynie 8,8% ankietowanych nie dostrzegło żadnych szans związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Równocześnie większość badanych dostrzega także zagrożenia, jakie niesie ze sobą nowe prawo unijne – skomentowała przedstawicielka Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.

Wyświetlono: 409

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej