Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Przemysł chemiczny nie godzi się na ograniczanie dostaw energii elektrycznej

17.08.2015

Polska Izba Przemysłu Chemicznego apeluje o koordynację działań związanych z ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej.

- Branża chemiczna zwraca uwagę na skutki wprowadzenia w minionym tygodniu ograniczeń w dostawach energii dla największych zakładów. Zaapelowaliśmy do Rady Ministrów, Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) i Ministerstwa Gospodarki o wypracowanie mechanizmów skoordynowanych działań administracji publicznej i sektora w podobnych sytuacjach – mówi Krzysztof Łokaj, dyrektor PIPC.

W ubiegłym tygodniu PSE ograniczyły dostawy energii elektrycznej dla największych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce. W celu zabezpieczenia sieci energetycznej przed przeciążeniem, a także mając na uwadze potrzeby odbiorców wrażliwych, branża chemiczna dostosowała się do tych ograniczeń i zmniejszyła produkcję, m.in. wyłączając najbardziej energochłonne i nie wpływające na bezpieczeństwo produkcji urządzenia i aparaturę.

Ograniczenia produkcji w sektorze chemicznym mogą mieć jednak negatywne konsekwencje dla całokształtu polskiej gospodarki, ponieważ branża stanowi podstawę dla innych jej gałęzi. Odbiorcami produktów chemicznych są m.in. producenci żywności, motoryzacja, budownictwo i farmacja.

- Specyfika produkcji chemicznej, a zwłaszcza kwestie związane z bezpieczeństwem, takie jak konieczność zachowania ciągłości procesowej, wyklucza niekontrolowane przerwy i istotne ograniczenia w dostawach energii. Mając na celu wykluczenie przyszłych zagrożeń, PIPC zaapelowała do Rady Ministrów, PSE S.A, URE, a także Ministerstwa Gospodarki o wypracowanie mechanizmów skoordynowanych działań administracji publicznej i sektora w podobnych sytuacjach – przyznaje Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady PIPC.

- Od kilku Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowadzi program „Energia dla Chemii”, którego celem jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej sektora chemicznego. To dzięki licznym inwestycjom realizowanym przez podmioty przemysłu chemicznego w Polsce regularnie spada zużycie energii przez chemiczne zakłady przemysłowe.

Polska chemia realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. Liczymy więc na pozytywną odpowiedź na nasz apel – dodaje Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC.

Wyświetlono: 855

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej