Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Przełom w chemii związków karbonylowych

28.02.2020
Przełom w chemii związków karbonylowych

Evonik i LIKAT osiągają przełom w odniesieniu do chemii związków karbonylowych. Firmy dokonały pierwszej bezpośredniej karbonylacji 1,3-butadienu. To zaś wyznacza drogę do opracowania bardziej opłacalnych i przyjaznych dla środowiska przemysłowych pochodnych kwasu adypinowego.

Karbonylowanie jest jednym z najważniejszych rodzajów reakcji w przemyśle chemicznym. Polega na katalizowanym wprowadzeniu grupy CO (grupy karbonylowej) do związków organicznych. Od ponad 60 lat nauka i przemysł szukały sposobu na postęp w tego typu reakcjach. Teraz udało się to zespołowi naukowemu, którego trzon stanowili badacze koncernu Evonik.

Udało im się podwójnie karbonylować materiał wyjściowy, jakim był 1,3-butadien bezpośrednio do produkcji adypinianów (soli kwasu adypinowego). Adypiniany mogą być obecnie wytwarzane wyłącznie poprzez złożoną wieloetapową, energochłonną i kosztowną syntezę. Obejmuje ona nie tylko stosowanie wielu chemikaliów, ale także uwalnia tlenki azotu (NOx), które należą do głównych gazów cieplarnianych.

Opracowana innowacja ma natomiast szereg potencjalnych korzyści. Oto bowiem adypiniany będą mogły być produkowane na znacznie większa niż dotychczas skalę, liczoną w milionach ton i służyć jako materiały wyjściowe do produkcji wielu produktów, takich jak plastyfikatory, perfumy, smary, rozpuszczalniki, różne aktywne składniki farmaceutyczne, a przede wszystkim nylon. Dzięki nowemu procesowi partnerzy uczestniczący w projekcie położyli podwaliny pod bardziej przyjazną dla środowiska i opłacalną metodę syntezy na dużą skalę.

Klucz do przełomu stanowiło opracowanie nowego katalizatora palladowego opartego na specyficznym ligandzie fosfinowym (HeMaRaPhos). Ten ligand wiąże się z palladem, w wyniku czego powstaje wysoce selektywny, wydajny i długowieczny katalizator, który może dawać 95% wydajności pochodnych kwasu adypinowego w wykonalnych przemysłowo warunkach.

Jaki jest następny krok związany z opisaną innowacją? Evonik natychmiast rozpocznie zakrojoną na szeroką skalę ocenę aspektów ekonomicznych i technicznych projektu.

Wyświetlono: 1364

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej