Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Projekt Rheticus: wspólna praca koncernów Evonik i Siemens

31.01.2018
Projekt Rheticus: wspólna praca koncernów Evonik i Siemens

Koncerny Evonik i Siemens planują wykorzystać energię elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych i bakterii, aby przekształcić dwutlenek węgla w specjalistyczne chemikalia.

Obydwie firmy podały do publicznej wiadomości, że pracują nad procesami elektrolizy i fermentacji w ramach wspólnego projektu badawczego o nazwie Rheticus. Start projektu nastąpił w styczniu bieżącego roku i potrwać ma trwać dwa lata. Pierwsza instalacja testowa zostanie uruchomiona najpóźniej w 2021 r. w znajdującym się w niemieckim Marl kompleksie produkcyjnym, gdzie powstanie m.in. butanol i heksanol, czyli surowce służące do produkcji specjalistycznych tworzyw sztucznych i suplementów diety oferowanych przez Evonik. W następnym etapie firma przystąpi do budowy zakładu o mocach wytwórczych rzędu 20 tys. ton rocznie. W ramach zadania istnieje również potencjał do produkcji innych specjalistycznych chemikaliów lub paliw. W projekt zaangażowanych jest około 20 naukowców z obydwu stron.

- Opracowujemy platformę, która pozwoli nam wytwarzać produkty chemiczne w sposób bardziej opłacalny i przyjazny dla środowiska niż ma to miejsce obecnie. Korzystając z tej platformy, operatorzy będą mogli w przyszłości skalować swoje instalacje zgodnie z potrzebami. Nowa technologia łączy wiele zalet. Nie tylko umożliwia zrównoważoną produkcję chemikaliów, ale służy również jako magazyn energii i może reagować na fluktuacje mocy i pomagać w stabilizacji sieci - wyjaśnia Günter Schmid z koncernu Siemens.

Projekt Rheticus związany jest z inicjatywą Kopernikus, której celem jest przekształcenie systemu energetycznego w Niemczech. Projekt Rheticus otrzyma 2,8 mln euro z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF).

- Za sprawą platformy Rheticus chcemy pokazać, że możliwa jest sztuczna fotosynteza, czyli taka sytuacja, w której rzeczywistością okaże się, że dwutlenek węgla i woda są przekształcane w substancje chemiczne za pomocą połączenia etapów chemicznych i biologicznych w procesie podobnym do tego, w jaki liście wykorzystują chlorofil i enzymy do syntezy glukozy - dodaje Thomas Haas, odpowiedzialny za projekt w dziale strategicznych badań w koncernie Evonik.

Firmy Siemens i Evonik wnoszą swój własny wkład w tę współpracę badawczą. Siemens dostarcza technologię elektrolizy, która jest wykorzystywana w pierwszym etapie do konwersji dwutlenku węgla i wody na wodór i tlenek węgla za pomocą energii elektrycznej. Evonik przyczynia się natomiast do procesu fermentacji, przekształcając gazy zawierające CO w użyteczne produkty w procesach metabolicznych za pomocą specjalnych mikroorganizmów. W projekcie Rheticus te dwa etapy: elektroliza i fermentacja są skalowane z laboratorium i łączone w laboratorium testowym.

Rheticus prowadzi ponadto do obniżenia poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, ponieważ wykorzystuje dwutlenek węgla jako surowiec. Trzy tony dwutlenku węgla są potrzebne do wytworzenia jednej tony butanolu.

Wyświetlono: 3274

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej