Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Projekt „Polimery Police” z nowymi akcjonariuszami

17.11.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty  922,968 mln zł. Grupa Lotos oraz koreańscy partnerzy: Hyundai Engineering Co. i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation dokonali wpłaty środków finansowych na pokrycie nowych akcji Grupy Azoty Polyolefins i po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wspólnie z Grupą Azoty S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police staną się akcjonariuszami spółki realizującej projekt „Polimery Police”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę  323,684 mln zł i emisji nowych akcji spółki. Nowe akcje zostały objęte przez trzy spółki: Hyundai Engineering Co, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) oraz Grupę Lotos. Tym samym zakończony został kolejny etap procesu pozyskania części kapitałowej finansowania.

- Zamknęliśmy kolejny etap na drodze do realizacji projektu „Polimery Police”. Zostały spełnione warunki wskazane w umowach inwestycyjnych, co w konsekwencji umożliwiło podwyższenie kapitału zakładowego oraz wpłatę środków przez naszych partnerów. To ogromny sukces całego zespołu zaangażowanego w ten proces oraz efekt owocnej współpracy ze wszystkimi akcjonariuszami. Jestem usatysfakcjonowany, że wspólnie z nowymi akcjonariuszami możemy realizować to ambitne przedsięwzięcie – powiedział Mariusz Grab, aktualny prezes zarządu Grupy Azoty (od 1 grudnia br. tę funkcję będzie pełnił wybrany właśnie Tomasz Hinc)

W efekcie dokonanych wpłat i po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police będzie posiadać 34,41% akcji, Grupa Azoty S.A. - 30,52% akcji, Grupa Lotos - 17,3% akcji, Huyndai - 16,63% akcji, a KIND - 1,14% akcji. Udziały procentowe odpowiadają udziałowi zarówno w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins, jak i łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Polyolefins. 

Wkłady pieniężne, które zostały wniesione na pokrycie wszystkich nowych akcji wynoszą: Grupa LOTOS – 300 mln zł, Hyundai 73 mln dolarów (co stanowi równowartość 275,808 mln zł) i KIND – 5 mln dolarów (co stanowi równowartość 18,891 mln zł). Nadwyżka wartości ceny emisyjnej nowych akcji nad ich wartością nominalną (agio) w wysokości 271,014 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Grupy Azoty Polyolefins. Ponadto, zgodnie z zapisami umów inwestycyjnych, Grupa Lotos i KIND udostępnią Grupie Azoty Polyolefins pożyczki podporządkowane w kwocie 200 mln zł.

- Rozszerzenie struktury akcjonariatu to ważny dla całego projektu moment. Obecność trzech doświadczonych partnerów stanowi dla projektu dodatkową wartość. Zakończenie tego etapu jest ogromnym sukcesem, jednak przed nami są kolejne wyzwania i to właśnie na nich się przede wszystkim koncentrujemy. Dlatego na uznanie zasługuje konsekwencja, z jaką Hyundai realizuje prace konstrukcyjne w tym wymagającym dla wszystkich firm czasie – ocenia Andrzej Niewiński, prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins.

Wyświetlono: 183

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej