Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Projekt "Polimery Police": PDH Polska wybiera Hyundai Engineering

21.03.2019

PDH Polska zatwierdza Hyundai Engineering jako wstępnie wybranego oferenta w przetargu na projekt "Polimery Police", czyli budowę instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu.

Zarząd PDH Polska, spółki zależnej Grupy Azoty, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta w postaci Hyundai Engineering, jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową.

W ocenie PDH Polska, oferta Hyundai Engineering w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez spółkę w dokumentacji przetargowej. PDH Polska będzie prowadzić ze wstępnie wybranym oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu "Polimery Police", w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem tego projektu oraz strukturą ubezpieczeń.

Poza ofertą Hyundai Engineering na generalne wykonawstwo projektu „Polimery Police” oferty złożyło również konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont. 

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu "Polimery Police" w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld euro. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln euro.

Model finansowy projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu "Polimery Police". Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w drugim kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu "Polimery Police" w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w czwartym kwartale 2022 r. (rozruch testowy instalacji planowany jest na drugi kwartał 2022 r.).

Wyświetlono: 711

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej