Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Program Operation Clean Sweep® integralną częścią strategii PlasticsEurope

16.10.2020

PlasticsEurope, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych opublikowało kolejną edycję raportu dokumentującego rozwój programu Operation Clean Sweep® (OCS), w którym opisane są podejmowane przez firmy członkowskie wraz z całym łańcuchem wartości branży tworzyw działania mające na celu zapobieganie stratom granulatu tworzyw i przedostawaniu się go do środowiska.

Oprócz publikacji raportu PlasticsEurope zaprezentowało także plan działań zmierzających do opracowania do 2022 roku procedury certyfikacji w zakresie zarządzania granulatem w Europie. Procedura ta zawierać będzie listę koniecznych wymagań, opartych na sześciu podstawowych zobowiązaniach zawartych w deklaracji OCS, które będą kontrolowane podczas zewnętrznych audytów prowadzonym przez akredytowanych audytorów. Plan działań zakłada również przeprowadzenie do roku 2025 zewnętrznego audytu wszystkich organizacji członkowskich PlasticsEurope.

- Takie podejście pozwala w sposób przejrzysty zademonstrować działania przemysłu tworzyw mające na celu zapobieganie stratom granulatu i przedostawaniu się go do środowiska. Jest to również otwarte zaproszenie dla całego łańcucha wartości do przyłączenia się do nas – wyjaśnił Markus Steilemann, CEO firmy Covestro pełniący funkcję prezesa PlasticsEurope.

Surowce do produkcji plastikowych wyrobów mają najczęściej postać granulatu, proszku lub płatków. W całym przemyśle tworzyw, pomimo prowadzonych na różnych etapach produkcji, przetwórstwa i transportu kontroli środowiskowych, bezpieczeństwa i zarządzania jakością, zdarzyć się mogą niezamierzone straty granulatu. Program OCS zawiera rekomendacje konkretnych działań dla firm dążących do zlikwidowania wycieku granulatu i jest kluczową częścią dobrowolnego zobowiązania PlasticsEurope 2030 Voluntary Commitment.

W 2019 roku liczba przedsiębiorstw z łańcucha wartości, realizujących program OCS w Europ, wzrosła do 700. Wśród nich znalazły się trzy kolejne duże europejskie porty, w których przeładowuje się granulat: Kartagena i Tarragona w Hiszpanii oraz Felixstowe w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo kamieniem milowym roku 2019 stał się fakt, że 100% organizacji członkowskich PlasticsEurope podpisało deklarację OCS.

Globalny problem zanieczyszczenia granulatem środowiska może być rozwiązany jedynie przez podejmowanie wspólnych działań przez wszystkich uczestników łańcucha wartości tworzyw – powiedziała Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca PlasticsEurope.

Program OCS jest oparty na sześciu zobowiązaniach: wprowadzeniu zmian i usprawnień na terenie zakładów w celu zapobiegania stratom granulek; stworzeniu wewnętrznych procedur; szkoleniu i odpowiedzialności pracowników; audycie; zgodności z wszystkimi lokalnymi normami i regulacjami; zachęceniu partnerów biznesowych do wdrożenia podobnych procedur.

Stowarzyszenie PlasticsEurope jest europejskim koordynatorem inicjatywy Operation Clean Sweep®, mającej na celu zapobieganie stratom granulatu i zanieczyszczeniu środowiska wodnego powodowanym przez przedostawanie się granulek do środowiska. W tym celu PlasticsEurope zachęca cały łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych: producentów, firmy logistyczne, transportowe, przetwórców i recyklerów do przyłączenia się do programu i jego realizacji w codziennej działalności.

Wyświetlono: 265

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej