Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Proekologiczne inwestycje ANWILU

11.01.2018

Na przestrzeni ostatnich lat ANWIL dokonał szeregu inwestycji i zadań modernizacyjnych, których celem było zmniejszenie oddziaływania spółki na środowisko naturalne.

W ocenie przedsiębiorstwa z Włocławka, do najważniejszych zrealizowanych zadań proekologicznych należy zaliczyć zwiększenia energooszczędności w obszarze produkcji nawozów azotowych. Projekt tez uzyskał zresztą dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmował realizację szeregu zadań, wśród których najistotniejsze wiązały się z budową ekspandera gazów z generatorem prądu; budową instalacji osuszania gazu syntezowego umożliwiającą produkcję bezwodnego amoniaku (linia A). Inne zadania w ramach tego projektu dotyczyły naniesienia włókien ceramicznych na warstwę izolacyjną pieca reformingu (linii A amoniaku), a także przebudowy układów przepływowych szeregu maszyn wirowych na instalacji amoniaku i kwasu azotowego.

W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięto efekt środowiskowy w postaci zmniejszenia emisji do powietrza: dwutlenku węgla o 41 450 Mg/rok, tlenków azotu o 25,88 Mg/rok oraz tlenku węgla o 15,59 Mg/rok. Uzyskano także efekt energetyczny w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię w ilości 48 313 MWh/rok.

Nakłady związane z realizacją ww. inwestycji wyniosły ponad 40 mln zł.

Firma przeprowadziła także inwestycję budowy nowych kotłów K-3 i K-4 oraz stacji redukcyjno-schładzającej na instalacji spalania paliw – elektrociepłowni. Realizacja tej inwestycji dostosowuje bieżące obciążenie cieplne do aktualnych potrzeb ANWILU i wynika ze zmiany źródła pozyskiwania ciepła dla spółki z bloku parowo-gazowego PKN Orlen. Praca nowych kotłów parowych o mniejszej mocy zmniejszy wielkość emisji gazów do powietrza, obniżając tym samym oddziaływanie ANWILU na środowisko.

Nakłady związane z budową nowych kotłów K-3 i K-4 wyniosły ponad 36 mln zł.

Wyświetlono: 269

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej