Artykuły - Przemysł kosmetyczny

Produkty promieniochronne dla ludzi w różnym wieku i o różnej skórze

14.03.2019
Autor: Anna Baranowska, Biogened SA
Produkty promieniochronne dla ludzi w różnym wieku i o różnej skórze

Jedynie ok. 2% sprzedawanych kosmetyków w skali światowej to produkty ochrony przeciwsłonecznej.

Ich stosowanie jest rekomendowane ze względu na skutki, jakie promieniowanie słoneczne wywiera na organizm. Rosnąca świadomość konsumentów w tym temacie wiąże się z coraz większym zainteresowaniem produktami tego typu.

Promieniowanie słoneczne

Prócz pozytywnych skutków promieniowania słonecznego, takich jak poprawa nastroju czy produkcja witaminy D3, może ono również wywierać niekorzystny wpływ na ludzki organizm.

Podzakres UVA wywołuje najłagodniejsze skutki biologiczne w organizmie ludzkim, jak niewielki rumień, jednak głębiej wnikając w skórę, przyspiesza procesy jej starzenia, wywołuje dermatozy, czy oksydacyjne uszkodzenia DNA. Skutkiem ubocznym nadmiernej ekspozycji na promieniowanie z podzakresu UVA jest również fototoksyczność, czyli zwiększona wrażliwość skóry na światło w obecności fotouczulaczy.

Promieniowanie UVB, które ma największe znaczenie z punktu widzenia oddziaływania na organizm ludzki, dociera do powierzchni Ziemi w ok. 10%. Jego naukowo udowodnionym pozytywnym skutkiem działania jest fotoaktywacja syntezy witaminy D3, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wapniowo-fosforanowej. Ustalono, że do wytworzenia dziennej dawki witaminy D3 wystarczy 15-minutowy pobyt na słońcu z odsłoniętą twarzą i  rękami. Negatywną konsekwencją promieniowania UVB jest przyspieszenie degeneracji tkanki łącznej. Promieniowanie to wywołuje także rumień, zmiany pigmentowe, keratozę, nowotworowe zmiany skóry oraz oddziałuje na materiał genetyczny. Ze względów kosmetycznych najważniejszym z ww. skutków jest degeneracja tkanki łącznej skóry, która jest konsekwencją uszkodzenia włókien kolagenu i elastyny, co nasila widoczność procesów starzenia. Niekorzystne oddziaływanie promieniowania UVB może mieć również charakter reakcji ostrej i ujawnić się pod postacią oparzenia słonecznego.

Wyświetlono: 911

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej