Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Produkty biobójcze z tzw. szybkiej ścieżki zostają na rynku do upływu daty ważności

16.07.2020

Główny Inspektorat Sanitarny jest bliski rozwiązania występujących w firmach kosmetycznych problemów dotyczących obrotu produktami biobójczymi.

Od kilku tygodni – w związku z licznymi pytaniami i niepokojem firm należących do Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego o status produktów biobójczych rejestrowanych w tzw. „szybkiej ścieżce” – Związek prowadził rozmowy i organizował spotkania z przedstawicielami organów państwowych, odpowiedzialnych za mechanizm rejestracji, a także za nadzór rynkowy nad tą kategorią produktów. Starano się przekonać GIS oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, by umożliwiły pozostanie w obrocie produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji do czasu upływu ich terminu ważności (czyli powyżej 180 dni, na które wydawane jest pozwolenie).

- Otrzymaliśmy wiadomość, że Główny Inspektor Sanitarny, z pozycji organu nadzoru, pisemnie poparł właśnie takie stanowisko URPL. W piśmie GIS podkreślił, że „rozwiązanie to, mające na względzie bieżącą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, z jednej strony zabezpiecza odpowiedni zapas preparatów do dezynfekcji, tak ważnych w czasie trwającej epidemii, z drugiej strony umożliwia pozostawienie w obrocie wyprodukowanych już produktów na zasadach wskazanych powyżej”. Jednocześnie poinformował nas, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco obserwują i analizują sytuację epidemiologiczną związaną z epidemią COVID-19. Wnioskujemy na tej podstawie, że inspektorzy zbierają dane dotyczące ewentualnego zwiększonego zapotrzebowania na produkty do dezynfekcji i choć na chwilę obecną nie ma sygnałów wskazujących na niedobór tego typu produktów na polskim rynku, w przypadku zmiany sytuacji będziemy mogli rozmawiać  także o ewentualnym wydłużeniu mechanizmu tzw. „szybkiej ścieżki”. Daje nam to solidną podstawę do rozmów z URPL i duże szanse na konkretne decyzje w sprawie przedłużenia pozwoleń na produkty wprowadzone w tej procedurze - mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. I dodaje: 

Wyświetlono: 1289

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej