Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja w przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale 2020 r.

13.05.2020
Produkcja w przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale 2020 r.

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale 2020 r. To już okres obciążony wpływem pandemii koronawirusa na gospodarkę. Ogólny poziom wytwórczości był niższy niż w roku wcześniejszym.

Dane o produkcji opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – marzec 2020 r. spośród 27 analizowanych kategorii wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym wyższa była w 10 kategoriach, zaś w 17 nastąpił spadek.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w pierwszym kwartale tego roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Siarka rodzima – 67,9 tys. ton (-50% względem okresu styczeń – marzec 2019 r.)

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 404 tys. ton (-13,3% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO– 59 tys. ton (-2,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 98,7 tys. ton (+9,7% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 90 tys. ton (-6,9% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Etylen – 120 tys. ton (-10% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Propylen – 109 tys. ton (+7,2% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Butadien-1,3 – 14,51 tys. ton (-13,7% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Toluen – 2,74 tys. ton (-3,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Fenol – 12,82 tys. ton (+3,9% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Kwas octowy – 1,32 tys. ton (-30,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 42,3 tys. ton (+3,7% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 645 tys. ton (-0,1% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Amoniak bezwodny – 730 tys. ton (+1,5% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 27,2 tys. ton (+2% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Nawozy azotowe – 568 tys. ton (-0,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Nawozy fosforowe – 103 tys. ton (-17,1% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Nawozy potasowe – 97,6 tys. ton (-13,6% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 839 tys. ton (-6,5% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Polietylen – 83,9 tys. ton (-17,5% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Polimery styrenu – 40,4 tys. ton (-4,8% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Polistyren do spieniania – 24,2 tys. ton (-3,5% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Polichlorek winylu – 74,4 tys. ton (+8,3% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Polipropylen – 90,1 tys. ton (+8,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 73,9 tys. ton (+2,7% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Pestycydy – 16,9 tys. ton (+7,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

•    Farby, lakiery –234,4 tys. ton (-22,4% względem okresu styczeń - marzec 2019 r.)

Wyświetlono: 508

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej