Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja w przemyśle chemicznym: pierwszy kwartał 2018 r. r.

25.04.2018

W pierwszym kwartale tego roku produkcja w przemyśle chemicznym w Polsce istotnie wzrosła w odniesieniu do tworzyw sztucznych, zmalała natomiast w obszarze nawozowym.

Dane o produkcji w przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale bieżącego roku opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku w 14 analizowanych kategoriach produktowych nastąpił wzrost produkcji w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ale jednocześnie w 12 kategoriach zanotowano spadki. Szczegółowe dane wielkości produkcji w okresie styczeń – marzec 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

 • Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 471 tys. ton (+2,6% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO4 – 62 tys. ton (+6,5% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 17,1 tys. ton (-12,6% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 96,7 tys. ton (+11,6% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Etylen – 138 tys. ton (+12,4% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Propylen – 88,9 tys. ton (+1,6% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Butadien-1,3 – 14,66 tys. ton (+3,3% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Toluen – 4,42 tys. ton (-21,2% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Fenol – 12,32 tys. ton (+22,2% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Kwas octowy – 2,77 tys. ton (-15,8% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • 6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 43,7 tys. ton (+1,4% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Kwas azotowy techniczny – 610 tys. ton (-3% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Amoniak bezwodny – 722 tys. ton (-6,1% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Amoniak w roztworze wodnym – 53,7 tys. ton (+123% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Nawozy azotowe – 530 tys. ton (-2,4% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Nawozy fosforowe – 106 tys. ton (-16,4% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Nawozy potasowe – 102 tys. ton (-18,3% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Tworzywa sztuczne (ogółem) – 850 tys. ton (+9,7% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Polietylen – 101 tys. ton (+13,2% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Polimery styrenu – 31,7 tys. ton (-3,2% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Polistyren do spieniania – 17,8 tys. ton (-9,2% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Polichlorek winylu – 70,1 tys. ton (-7,7% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Polipropylen – 74,5 tys. ton (+15,8% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Kauczuk syntetyczny – 72,3 tys. ton (+16,5% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Pestycydy – 13,45 tys. ton (-3,9% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
 • Farby, lakiery – 277 tys. ton (+8,6% względem pierwszego kwartału 2017 r.)
Wyświetlono: 1855

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej