Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja w polskiej chemii nieznacznie rośnie

18.11.2019
Produkcja w polskiej chemii nieznacznie rośnie

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Ogólny poziom wytwórczości był niższy niż w roku wcześniejszym.

Dane opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. spośród 27 analizowanych kategorii wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym wyższa była w 16 kategoriach, zaś w 11 nastąpił spadek.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w pierwszych trzech kwartałach tego roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Siarka rodzima – 440 tys. ton (-7,1% względem okresu styczeń – wrzesień 2018 r.)

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 1,215 mln ton (+0,4% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO– 172 tys. ton (-0,7% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 50,5 tys. ton (+10,1% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 276 tys. ton (+5,3% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Etylen – 379 tys. ton (-2,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Propylen – 331 tys. ton (+37,1% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Butadien-1,3 – 47,24 tys. ton (+6,4% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Toluen – 9,45 tys. ton (-9,7% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Fenol – 32,84 tys. ton (-6,1% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Kwas octowy – 4,78 tys. ton (-41,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 124 tys. ton (-0,3% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 1,718 mln ton (+1,2% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Amoniak bezwodny – 1,778 mln ton (-6,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 77,6 tys. ton (-1% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Nawozy azotowe – 1,46 mln ton (-0,6% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Nawozy fosforowe – 341 tys. ton (+5,9% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Nawozy potasowe – 315 tys. ton (+3,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 2,668 mln ton (+8% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Polietylen – 278 tys. ton (-3,6% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Polimery styrenu – 130 tys. ton (+18,9% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Polistyren do spieniania – 82,3 tys. ton (+23,7% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Polichlorek winylu – 215 tys. ton (+4,8% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Polipropylen – 258 tys. ton (+23,2% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Kauczuk syntetyczny 212 tys. ton (+3,8% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Pestycydy – 47,38 tys. ton (+11,5% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

•    Farby, lakiery – 929,79 tys. ton (+5% względem okresu styczeń - wrzesień 2018 r.)

Wyświetlono: 331

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej