Nowości - Chemia budowlana ze świata

Produkcja klejów oparta na prepolimerach poliuretanowych

23.09.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek prepolimerów poliuretanowych ma szansę osiągnąć wartość 605,2 mln US$ do 2027 r.

Globalny rynek prepolimerów poliuretanowych wart jest 388,5 mln dolarów. W analizie tego rynku uwzględnia się produkty na bazie MDI (metylodifenylodiizocyjanianu), na bazie TDI (toluilenodiizocyjanianu) i innych izocyjanianów, jak również mieszanin obu związków. Wśród kluczowych zastosowań znajdujemy powłoki, kleje i spoiwa, uszczelniacze i elastomery. Tempo wzrostu branży to 5,1% rocznie.

Poliuretan konwencjonalnie syntetyzuje się w procesie jednoetapowym, w którym surowce, tj. mieszanina izocyjanianów oraz mieszanina polioli wraz z odpowiednio dobranymi dodatkami, dodaje się w jednym układzie i pod wpływem mieszania wywołującego reakcję między składnikami, wytwarza się poliuretan. Jednak produkcja poliuretanu w dwuetapowej technologii prepolimerowej okazała się bardziej korzystna w porównaniu z procesem jednoetapowym, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na prepolimery poliuretanowe (PU). W procesie dwuetapowym najpierw syntetyzuje się prepolimer poliuretanu, a następnie w drugim etapie wytwarza się końcowy polimer poliuretanowy, w którym prepolimer stosuje się jako surowiec.

Analizując końcowe zastosowania prepolimerów poliuretanowych, segment związany z produkcją klejów i spoiw stanowi ponad 59,5% udziału w jego przychodach. Okazuje się, że prepolimery poliuretanowe stosuje się w formułowaniu klejów poliuretanowych i hybrydowych, zarówno jedno- jak i dwuskładnikowych. Kleje prepolimerowe poliuretanowe mogą być stosowane w systemach utwardzania wilgocią i znajdują zastosowanie głównie w działaniach infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg czy produkcja płyt warstwowych.

Region Azji i Pacyfiku posiada 48,1% udziału w globalnym rynku prepolimerów poliuretanowych.

Głównymi graczami aktywnie działającymi na globalnym rynku prepolimerów poliuretanowych są m.in. Covestro; Dow; DuPont; Huntsman Corporation; Lanxess; Isothane; Mitsui Chemicals; Tosoh Corporation oraz Sapici.

Wyświetlono: 2596

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej