Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja chemiczna w pierwszym kwartale 2019 r.

16.05.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Produkcja chemiczna w pierwszym kwartale 2019 r.

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale 2019 r. Ogólny poziom wytwórczości był niższy niż w roku wcześniejszym.

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale 2019 r. Ogólny poziom wytwórczości był niższy niż w roku wcześniejszym.Dane opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – marzec 2019 r. spośród 27 analizowanych kategorii wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym wyższa była w 15 kategoriach, zaś w 12 nastąpił spadek.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w pierwszym kwartale tego roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Siarka rodzima – 136 tys. ton (-8,6% względem okresu styczeń – marzec 2018 r.)

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 466 tys. ton (+2,3% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO– 60,4 tys. ton (-2,5% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 15,4 tys. ton (-9,9% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 90 tys. ton (-6,9% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Etylen – 134 tys. ton (-3,5% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Propylen – 102 tys. ton (+14,8% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Butadien-1,3 – 16,8 tys. ton (+14,6% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Toluen – 2,83 tys. ton (-35,8% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Fenol – 12,33 tys. ton (+0,1% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Kwas octowy – 1,9 tys. ton (-31,3% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 43,9 tys. ton (+0,3% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 646 tys. ton (+5,8% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Amoniak bezwodny – 720 tys. ton (-0,3% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 26,6 tys. ton (-0,8% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Nawozy azotowe – 570 tys. ton (+7,5% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Nawozy fosforowe – 125 tys. ton (+18,3% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Nawozy potasowe – 113 tys. ton (+10,9% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 858 tys. ton (+1,3% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Polietylen – 100 tys. ton (-0,6% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Polimery styrenu – 42,4 tys. ton (+33,9% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Polistyren do spieniania – 25,1 tys. ton (+41,2% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Polichlorek winylu – 68,7 tys. ton (-9,5% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Polipropylen – 82,5 tys. ton (+10,8% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 71,9 tys. ton (-0,6% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Pestycydy – 15,7 tys. ton (+15,8% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.)

•    Farby, lakiery – 302,91 tys. ton (+9% względem okresu styczeń - marzec 2018 r.).

Wyświetlono: 445

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej