Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja chemiczna w 2018 r. niższa niż rok wcześniej

28.01.2019
Produkcja chemiczna w 2018 r. niższa niż rok wcześniej

Poznaliśmy wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym w 2018 r. Ogólny poziom wytwórczości był niższy niż w roku wcześniejszym.

Dane opublikował GUS. Wynika z nich, że w okresie styczeń – grudzień 2018 r. spośród 27 analizowanych kategorii wielkość produkcji w polskim przemyśle chemicznym wyższa była jedynie w ośmiu kategoriach, zaś w 19 nastąpił spadek. Zmiany względem 2017 r. są zatem istotne, ale trzeba nadmienić, że rok 2017 w wielu kategoriach produktowych wywindował bardzo mocno wielkości wytwórcze, więc w 2018 r. baza porównawcza była ustawiona na trudnym do pobicia poziomie.

Szczegółowe dane odnoszące się do wielkości produkcji w ubiegłym  roku przedstawia poniższe zestawienie:

•    Siarka – 617 tys. ton (-6,9% względem okresu styczeń – grudzień 2017 r.)

•    Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100% - 1,633 mln ton (-4,7% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Oleum w przeliczeniu na 100% H2SO4 – 230 tys. ton (+0,5% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Wodorotlenek sodu stały (soda kaustyczna) – 58,5 tys. ton (-24,4% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) – 342 tys. ton (-2,2% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Etylen – 468 tys. ton (-2,9% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Propylen – 312 tys. ton (-8,5% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Butadien-1,3 – 54,42 tys. ton (-3,6% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Toluen – 13,01 tys. ton (-32,5% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Fenol – 42,86 tys. ton (+1,8% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Kwas octowy – 9,76 tys. ton (-9,3% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) – 166 tys. ton (-0,8% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Kwas azotowy techniczny – 2,307 mln ton (-3,9% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Amoniak bezwodny – 2,538 mln ton (-8,7% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Amoniak w roztworze wodnym – 106 tys. ton (+7% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Nawozy azotowe – 2,013 mln ton (-1,5% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Nawozy fosforowe – 438 tys. ton (-5,7% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Nawozy potasowe – 418 tys. ton (-1,8% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Tworzywa sztuczne (ogółem) – 3,193 mln ton (+2,8% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Polietylen – 344 tys. ton (-1,3% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Polimery styrenu – 147 tys. ton (-3,6% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Polistyren do spieniania – 89,1 tys. ton (-7,6% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Polichlorek winylu – 254 tys. ton (-11,8% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Polipropylen – 271 tys. ton (+1,3% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Kauczuk syntetyczny – 259 tys. ton (+5,3% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Pestycydy – 53,18 tys. ton (+2,1% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.)

•    Farby, lakiery – 1,153 mln ton (+3,6% względem okresu styczeń - grudzień 2017 r.).

Wyświetlono: 561

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej