Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Produkcja azotku galu znowu będzie możliwa

10.01.2019
Produkcja azotku galu znowu będzie możliwa

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk kupi spółkę Ammono. Dzięki temu przejmie technologię produkcji kryształów podłożowych z azotku galu oraz infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie tej produkcji. 14,7 mln zł pożyczki na ten cel udzieliła IWC PAN Agencja Rozwoju Przemysłu.

IWC PAN jest zaangażowany w działalność Ammono od kilkunastu miesięcy. W tym czasie pełnił funkcję dzierżawcy, a spółka mimo ogłoszonej w 2015 roku upadłości likwidacyjnej odnotowała wzrost sprzedaży. W takiej formule Instytut nie mógł jednak w pełni zreorganizować przedsiębiorstwa. Umożliwiło to dopiero finansowanie pozyskane od ARP.

– W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bardzo mocno podkreśla się potrzebę tworzenia w Polsce rozpoznawalnych globalnych marek. Mamy ku temu wszystkie zasoby, a przede wszystkim utalentowanych naukowców. To oni opracowali azotek galu, który jest opisywany w literaturze fachowej jako przełomowa innowacja w dziedzinie optoelektroniki i elektroniki, porównywalna do wdrożenia produktów na bazie krzemu. Dziś produkcja w oparciu o tę technologię potrzebuje dofinansowania. Cieszę się, że środki na to znalazła Agencja Rozwoju Przemysłu, instytucja, która od lat wspiera polski przemysł - powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Ammono to spółka założona w 1999 r. przez polskich naukowców, którzy opracowali największy i najlepszej jakości kryształ azotku galu. Płytki wycinane z tych kryształów znajdują zastosowanie jako podłoża w technologii Blu-ray (tzw. niebieskim laserze), czy LED-ach dużej mocy stosowanych, np. w lampach samochodowych. Można je znaleźć także w konwerterach prądu w autach hybrydowych i elektrycznych. Rozwijanie tych technologii wymaga jednak inwestycji.

W tej chwili na świecie istnieją tylko trzy technologie krystalizacji omawianego związku chemicznego, a dzięki włączeniu spółki do Instytutu, dwie z nich będą rozwijane w Polsce. To bardzo ważne dla budowania trwałych przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.

Po sfinalizowaniu transakcji, majątek Ammono stanowił będzie część majątku Instytutu. Zostanie on wewnętrznie wyodrębniony w postaci tzw. linii pilotażowej, na której prowadzona będzie produkcja podłoży z azotku galu. Część badawcza natomiast połączona zostanie z zasobem laboratorium badawczego IWC, gdzie prowadzone będą dalsze prace nad udoskonaleniem technologii produkcji podłoży. Nowo powołany dział B+R, będzie opracowywać i wprowadzać rozwiązania do produkcji - transfer wiedzy będzie prosty, a jego koszty ograniczone, bo wszystko odbywa się wewnątrz Instytutu. Wytwarzane produkty będą sprzedawane do jednostek badawczych i działów badań i rozwoju firm przemysłowych, co najmniej do czasu komercjalizacji.

- Z naszego punktu widzenia w przypadku tej transakcji bardzo ważny jest rachunek ekonomiczny. Dzięki półtorarocznej dzierżawie wiemy jak działa Ammono i jakie obszary trzeba wesprzeć, żeby wykorzystać w pełni zasoby spółki. Jednocześnie jako jednostka naukowo-badawcza mocno stawiamy na badania i rozwój. Połączenie technologii istniejących w przedsiębiorstwie z naszymi możliwościami zaowocuje nowymi rozwiązaniami i technologiami. Azotek galu przez nas produkowany jest o najwyższej jakości strukturalnej, a to podstawa do dalszego rozwoju Przemysłu 4.0, elektromobilności i e-mobilności. W innowacjach zawsze musimy wybiegać w przyszłość, być o krok dalej. Dlatego cieszę się, że znaleźliśmy partnera w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu, która nam to umożliwiła – powiedziała prof. Izabella Grzegory, dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

IWC PAN uzyskało listy intencyjne od kluczowych odbiorców potwierdzające ich zapotrzebowanie na podłoża azotku galu na najbliższe kilka lat. Aktualnie projekt jest na etapie badań i rozwoju. Instytut szacuje, że za ok. dwa lata dopracuje technologię produkcji podłoży dwucalowych, które znajdą zastosowanie w przemyśle. Wtedy będzie możliwa ich komercjalizacja. Do  tego czasu Instytut na linii pilotażowej produkował będzie podłoża 1 i 1,8-calowe, które będą sprzedawane innym jednostkom badawczym do celów badań i rozwoju.

Wyświetlono: 438

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej