Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Producent opakowań z tworzyw sztucznych analizuje wpływ pandemii

30.04.2020

Plast – Box, wiodący producent opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce potwierdza, że pandemia koronawirusa spowoduje zaistnienie wyzwań mogących mieć wpływ na jego działalność.

Z punktu widzenia zaopatrzenia w surowce oraz materiały produkcyjne, kluczowym dla ciągłości działalności Plast-Boxu jest dostęp polipropylenów, polietylenów i polistyrenów. Spółka zabezpiecza się przed ograniczeniami w dostępie do surowców poprzez możliwie najszerszą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia: dywersyfikację geograficzną oraz podmiotową. Dostawcy polipropylenu, polietylenu i polistyrenu to renomowani producenci z Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska), Europy (Niemcy, Holandia, Słowacja, Austria), producenci z Polski, a także dystrybutorzy z Polski i Europy Zachodniej. Grupa zadbała o utrzymanie poziomu zapasów głównych surowców na poziomie pozwalającym na nieprzerwaną produkcję przez miesiąc. Pozostałe surowce, materiały i półprodukty kupuje na zasadzie bieżących zamówień na rynku polskim lub ukraińskim. Na chwilę obecną łańcuchy dostaw nie są przerwane. Natomiast wpływ ograniczeń przepustowości transportów na granicach państw jest trudny do określenia i może wypływać na ciągłość dostaw w przyszłości.

Kluczowym obszarem działalności spółek z Grupy jest sprzedaży wyprodukowanych wyrobów. Priorytetem jest zatem bieżąca obsługa odbiorców. Sprzedaż Grupy zdywersyfikowana jest pod względem branżowym, produktowym i geograficznym. Na razie wpływ rozprzestrzeniania się wirusa na zamówienia, przychody ze sprzedaży i opóźnienia w płatnościach jest niezauważalny. Nie można jednak wykluczyć ryzyka spadku sprzedaży, gdyż trudno o wiedzę, czy i kiedy mogą wystąpić ograniczenia lub wyłączania produkcji czy wstrzymania obsługi magazynów u odbiorców.

Plast – Box utrzymuje, iż przedłużający czas trwania epidemii i jej rozprzestrzenianie, dalsze ograniczenia administracyjne wpływające na funkcjonowanie państw oraz ograniczenia nakładane na przedsiębiorców i obywateli mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania ciągłości produkcji.

Kluczowym aspektem działalności Grupy Kapitałowej Plast-Box w perspektywie najbliższych kilku miesięcy będzie utrzymanie płynności finansowej. Spółki z Grupy dysponują środkami finansowymi w postaci gotówki na rachunkach bankowych oraz dostępnymi limitami w ramach kredytów w rachunkach bieżących, udostępnionymi przez banki w Polsce i na Ukrainie. Bardzo ważnymi aspektami działalności w warunkach podwyższonego ryzyka będzie ścisły monitoring płatności odbiorców oraz ich kondycja finansowa, zarządzanie zapasami surowców i materiałów, a także utrzymywanie właściwej wielkości zapasów wyrobów gotowych.

Wyświetlono: 988

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej