Artykuły - Tworzywa sztuczne

Producenci tworzyw sztucznych: nowa strategia w obliczu Strategii

31.07.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Producenci tworzyw sztucznych: nowa strategia w obliczu Strategii

Koncepcja przechodzenia w Europie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także Strategia na Rzecz Tworzyw Sztucznych wywołują konkretne reakcje po stronie największych producentów tworzyw sztucznych.

Jednym z celów nowego ładu, który ma się wyłonić w perspektywie kilku lat w branży tworzyw sztucznych, będzie zmiana metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw. Rozwiązaniem, którego domagają się europejscy decydenci jest ograniczenie ilości odpadów tworzyw za pomocą ponownego użycia wyrobów i szerszego stosowania technologii recyklingu.

Nacisk na recykling

Komisja Europejska chce, żeby recykling stał się opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. W tym celu mają być opracowane nowe przepisy dotyczące pakowania, aby zwiększyć możliwości recyklingu tworzyw stosowanych na rynku i podnieść zapotrzebowanie na zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z tego właśnie procesu w opakowaniach. UE przekonuje, że ponieważ będą zbierane większe ilości tworzyw, to powinny powstawać udoskonalone i większe zakłady recyklingu, a także lepszy i znormalizowany system selektywnej zbiórki i sortowania odpadów w całej UE. Dodatkowo też powszechniejsze winno być wykorzystywanie regranulatów. Jednocześnie jednak ich jakość ma być na tyle wysoka, że sięganie po już przetworzony surowiec nie powinno – wedle założeń – wpływać negatywnie na właściwości gotowego wyrobu.

Plany są zatem ambitne i można nawet powiedzieć, że niejako zostało rzucone wyzwanie podstawom przemysłu petrochemicznego, czyli korzystaniu przez niego z surowców kopalnych. Podstawową zasadą idei stojącej za gospodarką obiegu zamkniętego jest bowiem odchodzenie od zużywania zasobów wyczerpywalnych i przejście do stosowania zasobów odnawialnych.

W przypadku branży, która aktualnie w ok. 90% jest zależna od surowców naftowych lub gazowych stanowi to wyzwanie. Nie jest to oczywiście dla sektora tworzyw sztucznych koncepcja zaskakująca. Od wielu lat był on do niej przygotowany, więc w ślad za ogłoszeniem Strategii na Rzecz Tworzyw wydany został przez organizację branżową PlasticsEurope dokument „Plastics 2030 – Voluntary Commitment”, zawierający zestawienie dobrowolnych zobowiązań, które stanowić będą wkład przemysłu w realizację idei obiegu zamkniętego i oszczędnego gospodarowania surowcami w Europie. Producenci w Europie zadeklarowali swoje pełne zaangażowanie w osiągnięcie wysokich poziomów powtórnego użycia oraz recyklingu wyznaczonych na 60% dla opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2030. PlasticsEurope będzie systematycznie zwiększać i poprawiać współpracę zarówno w całym łańcuchu wartości przemysłu, jak i w kontaktach z administracją publiczną, pracując nad najlepszymi zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie tworzyw sztucznych. Organizacja zobligowała się też m.in. do zapobiegania przedostawaniu się tworzyw do środowiska.

– Realizując te ambitne zobowiązania, przemysł tworzyw sztucznych chce w realny sposób wpływać na kształt nowych zrównoważonych rozwiązań globalnych wyzwań – powiedział Daniele Ferrari, prezes PlasticsEurope i dyrektor generalny firmy Versalis.

Wyświetlono: 4604

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej