Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Problemy Nitro-Chemu

11.07.2019

Bydgoskim Zakładom Chemicznym Nitro-Chem zostało cofnięte pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych), co ma miejsce w przypadku działalności spółki Nitro-Chem.

Decyzję (nieprawomocną) o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego podjął Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Postępowanie administracyjne w sprawie zostało wszczęte jeszcze w 2016 r. na wniosek spółki Chemwik z Bydgoszczy. Spółka ta prowadzi oczyszczalnię ścieków „Kapuściska”, będącą spółką zależną Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. MWiK odmówiły zaś przyłączenia  Nitro-Chemu do swojej sieci.

Nitro-Chem od decyzji już się odwołał i nie przerwał realizowanej przez siebie produkcji.

- Zwracamy uwagę, że w przedmiotowej decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZ GW) podzielił stanowisko i argumentację „Nitro-Chem” S.A. w sprawie nierównego traktowania spółki przez Chemwik i bezpodstawnego oskarżania spółki o rzekome odprowadzanie ścieków niezgodnych z przyjętymi przez organy rządowe normami środowiskowymi (jakościowymi). Jak czytamy w decyzji: „Gdyby w pozwoleniu wodnoprawnym przyjęto wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach do kanalizacji (…) nie byłoby żadnych przekroczeń jakości odprowadzanych ścieków. Niezrozumiałym jest zatem dlaczego właściciel kanalizacji narzuca takie zaostrzenia, gdyż może zgodnie z obowiązującym prawem w zależności od dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń ustalać dowolną ich wielkość” – napisał Nitro-Chem w oświadczeniu.

Spółka argumentuje ponadto, iż „Regionalny Zarząd odniósł się również do jakości ścieków odprowadzanych przez oczyszczalnię „Kapuściska” prowadzoną przez Chemwik, wskazując, że ścieki przyjmowane z „Nitro-Chemu” nie zagrażają środowisku”.

Wiadomo jednak, że Chemwik zwracał uwagę, że w ściekach odprowadzanych przez Nitro-Chem do kanalizacji znajdują się związki dinitrotoluenu (DNT) i trinitrotoluenu (TNT).

- Nitro-Chem, jako przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa jest również odpowiedzialne społecznie i dba o środowisko naturalne. Spółka przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, a jej działalność jest stale kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków.  W ostatnim czasie zarząd spółki przeprowadził szereg inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej, doprowadzając do osiągnięcia parametrów odprowadzanych ścieków produkcyjnych znacząco niższych niż odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych – komentują władze Nitro-Chem.

Nitro-Chem jest producentem m.in. materiałów wybuchowych dla celów cywilnych i wojskowych. Firma jest jedynym certyfikowanym dostawcą trotylu dla armii Stanów Zjednoczonych. Niemal połowa produkcji spółki trafia na rynek wojskowy. Oprócz produkcji materiałów wybuchowych, takich jak trotyl, oktogen, heksogen, materiały małowrażliwe, firma jest Polskim Centrum Elaboracji Amunicji, napełniając materiałami wybuchowymi korpusy pocisków artyleryjskich, min i bomb lotniczych.

Wyświetlono: 380

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej