Nowości - Chemia budowlana z kraju

Próba stworzenia nowych emulsji asfaltowych

09.01.2017
Próba stworzenia nowych emulsji asfaltowych

Firma Flukar pracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem z obszaru chemii budowlanej. Efektem prac badawczo – rozwojowych spółki ma być otrzymanie emulsji asfaltowej modyfikowanej recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi.

Projekt przedsiębiorstwa z siedzibą w Katowicach zakładach wykorzystanie odpadowych tworzyw polimerowych do sporządzania emulsji asfaltowych. Z racji skali produkcji przypadającej na budownictwo drogowe ma to być użyteczny sposób recyklingu odpadów polimerowych. Następstwem podjętych przez firmę działań będzie wprowadzenie na rynek szerokiej gamy produktów w obszarze emulsji asfaltowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo - szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie.

Jak przekonują przedstawiciele Flukar, mimo iż tworzywa sztuczne są w pełni przetwarzalne, obecnie recyklingowi poddaje się zaledwie niewielką część odpadów z tych tworzyw. W Polsce rocznie jest to znacznie mniej niż w państwach Europy Zachodniej.

Tymczasem wprowadzenie nanowłókien polimerowych wytworzonych również z polimerów odpadowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej spowodować powinno wzrost odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej. To z kolei ma się przyczynić do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Wykorzystanie surowców odpadowych wpłynie również bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia zupełnie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej zbudowanej dzięki innowacyjnej technologii o 30%, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Spółka przewiduje, iż wdrożenie prototypowej i pilotażowej instalacji składać się będzie z czterech węzłów technologicznych: produkcji asfaltu zmodyfikowanego; produkcji nanowłókien; upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji.

Wyświetlono: 1799

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej