Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Prezes Krakchemii: przed firmą dużo do zrobienia

05.04.2018

Prezes spółki Krakchemia, działającej na polskim rynku dystrybucji tworzyw sztucznych przyznaje, iż przed firmą mnóstwo pracy, aby wrócić do pozycji zajmowanej jeszcze niedawno.

Krakchemia w 2017 r. rozstała się z Basell Orlen Polyolefins, którego była przez lata Autoryzowanym Dystrybutorem. Przełożyło się to na jej spadek przychodów ze sprzedaży aż o 37,9% w minionym roku oraz stratę finansową za cały rok w kwocie 8,3 mln zł netto.

- W 2017 r. spółka po raz pierwszy w historii od dnia pierwszego notowania na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odnotowała stratę na działalności operacyjnej. Złożyło się na to wiele czynników praktycznie niezależnych od spółki. W istotnej mierze głównym czynnikiem była ocena spółki jako części grupy kapitałowej Almy Market (obecnie w upadłości). Spowodowało to obniżenie zaangażowania banków finansujących działalność operacyjną spółki i w rezultacie doprowadziło do znacznego ograniczenia zewnętrznego finansowania obrotu towarowego. Jednocześnie spółka utraciła wysokie wskaźniki ratingowe w instytucjach ubezpieczeniowych, co znacznie ograniczyło zdolności zakupowe u dostawców. Pogorszenie ratingu miało również wpływ na współpracę z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS), co efekcie doprowadziło do wygaśnięcia umowy z BOPS. Powyższe czynniki skutkowały znacznym spadkiem sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych (głównie przez zakończenie współpracy z BOPS), co w sposób istotny obniżyło przychody spółki z tytułu sprzedaży – komentuje Andrzej Zdebski, prezes Krakchemii.

Jak dodaje, zarząd Krakchemii podjął działania mające na celu odbudowę i restrukturyzację finansowania działalności operacyjnej. Działania te przyniosły efekty w postaci pozyskania nowych linii kredytowych, pozwalających na zdobycie właściwego poziomu kredytowania działalności operacyjnej oraz uzyskiwanie gwarancji bankowych dla dostawców. Ponadto zostały uruchomione produkty faktoringowe podnoszące efektywność obrotu towarowego.

- Od początku 2017 r. spółka prowadzi intensywne działania, mające na celu dopasowanie przychodów do poziomu odpowiadającego możliwościom finansowania obrotu towarowego; poprawę zarządzania; restrukturyzację i obniżenie kosztów prowadzanej działalności; weryfikację ofert produktowych w szczególności w branży granulatów tworzyw sztucznych oraz poszerzenie asortymentu i rozwój sprzedaży w branży folii i chemikaliów. Cele te będą realizowane w aspekcie umocnienia i utrzymania istotnej pozycji na krajowym rynku produktów petrochemicznych w branży tworzyw sztucznych, folii opakowaniowych i chemikaliów – dodaje Andrzej Zdebski.

Przekonuje on również, że celem będzie utrzymanie zrównoważonego wzrostu przychodów na docelowym poziomie 2-6% w stosunku do 2017 r., stanowiącego bazowy poziom odniesienia wraz dążeniem do wzrostu rentowności i przywróceniem jej odpowiedniego poziomu.

Działania te zostaną skoncentrowane głownie na rozwoju sprzedaży, w szczególności towarów najbardziej rentownych w obszarze granulatów tworzyw sztucznych, folii opakowaniowych oraz chemikaliów; a także na zoptymalizowaniu oferty branżowej granulatów tworzyw sztucznych do grupy granulatów poliolefinowych. Nastąpić ma także skupienie się na pozyskaniu odbiorców krajowych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dla których spółka będzie kluczowym dostawcą.

- Skupimy się także na elastycznym reagowaniu na zachodzące zmiany na rynku w obszarze granulatów tworzyw sztucznych, m.in. poprzez przekształcenie spółki na spółkę działającą w modelu dystrybucyjno-handlowym, w wyniku zmian rynku polegających na podzieleniu rynku na pośredników handlowych oraz podmioty dystrybucyjne. Skupimy się ponadto na poszerzeniu oferty towarowej, m.in. poprzez wejście w segment produktów uwzględniających ochronę środowiska, w szczególności w obszarze folii opakowaniowych oraz na wprowadzeniu nowoczesnych kanałów sprzedaży i dystrybucji poprzez platformy B2B i B2C, zapewniające wzrost efektywności sprzedaży – dopowiada prezes Krakchemii.

Wyświetlono: 612

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej