Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Prezes ANWIL-U: społeczna odpowiedzialność biznesu to nasze DNA

02.07.2018

Agnieszka Żyro, prezes zarządu spółki ANWIL podkreśla przywiązanie włocławskiego przedsiębiorstwa do idei społecznej odpowiedzialności biznesu. 

- Biznes odpowiedzialny to taki, który bierze pod uwagę swój długofalowy wpływ na społeczeństwo i środowisko niezależnie od uregulowań prawnych, jakie na nim w tym zakresie spoczywają. Odpowiedzialność społeczna powinna być częścią kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. W przypadku ANWIL-u szeroka skala naszej działalności determinuje szeroki zakres odpowiedzialności, jaki spoczywa na naszych barkach. Właśnie dlatego nadrzędnym celem zarządu jest utrzymanie równowagi między efektywnością ekonomiczną naszej spółki a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania, jakie na siebie nałożyliśmy, zarówno wobec otoczenia społecznego, jak i środowiskowego, daleko wykraczają poza generowane wyniki finansowe – stwierdziła Agnieszka Żyro.

Przypomniała, że ANWIL podejmował działania z zakresu CSR, dzięki którym pozytywnie wpływał na otoczenie, w którym funkcjonuje, jeszcze zanim do Polski zawitał termin „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Wskazała, że około 25% pracowników spółki systematycznie angażuje się w działania wolontariackie, które firma chętnie dofinansowuje. Jednocześnie prezes ANWIL-u poddała w wątpliwość możliwość odgórnego narzucania przedsiębiorstwom – niezależnie od ich wielkości – aktywności na tym polu, ponieważ „muszą one płynąć z potrzeby serca, żeby były wiarygodne, a ich pozytywne oddziaływanie na środowisko społeczne i naturalne rzeczywiste”.

W ocenie Agnieszki Żyro, istnieje konieczność wsłuchiwania się w głos społeczności lokalnej, której dana firma jest częścią, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest poznanie jej potrzeb. Prezes odwołała się do historii powstania fundacji korporacyjnej spółki: – Zanim podjęliśmy decyzję o utworzeniu fundacji postanowiliśmy zadać włocławianom pytanie, jakiego wsparcia oczekiwaliby od naszej spółki. Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS stały się podstawą do sformułowania celów statutowych utworzonej w 2014 roku Fundacji ANWIL dla Włocławka – powiedziała prezes.

Podkreśliła również, że kluczowa jest transparentność podejmowanych przez biznes działań i dotyczy to także inicjatyw spod znaku CSR, dlatego beneficjenci różnorodnego rodzaju wsparcia ze strony przedsiębiorców muszą zdawać sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności za wydatkowanie otrzymanych środków i nie mogą sobie tego zagadnienia lekceważyć.
 

Tagi


Anwil CSR
Wyświetlono: 399

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej