Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Prestiżowe wydarzenie z branży chemii budowlanej zawita do Polski

12.11.2019

W Polsce odbędzie się w przyszłym roku prestiżowe wydarzenie dla światowego przemysłu chemii budowlanej.

W dniach 2-4 września 2020 r. w Krakowie będzie mieć miejsce ETCC2020 - European Technical Coatings Congress. Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce. Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.

Tematyka referatów i posterów będzie obejmować w szczególności:

 • najnowsze osiągnięcia naukowe  techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych,
 • stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów,
 • materiały do ochrony antykorozyjnej,
 • prawodawstwo dotyczące produktów i procesów,
 • kompozycje chemiczne produktów i ich własności,
 • zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 • postęp w technologii oraz produkcji,
 • urządzenia i instalacje produkcyjne,
 • metody i urządzenia do aplikacji,
 • badania i pomiary, systemy jakościowe,
 • degradacja termiczna i atmosferyczna powłok lakierowych.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem oraz Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries.

W trakcie trzydniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe sesje tematyczne, sesja posterowa, wystawy. Kongresowi towarzyszy także sesja „Summer School” wykładami dla studentów i młodych naukowców.

Prelegentami kongresu będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całego świata. Prezentacje z Kongresu mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu światowym, w tym głównie posiadających wysoki Impact Factor.

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni.  Będzie doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania w segmencie chemii budowlanej.

Federacja FATIPEC przyzna nagrody po 1000 euro za wyróżnione referaty w kategoriach:

 •  najlepszy referat kongresu,
 •  najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat),
 •  najlepszy referat o tematyce ekologicznej,
 • inne wyróżnienia przyznawane przez organizatorów.
Wyświetlono: 814

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej