Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Prace badawczo - rozwojowe w Policach skupione głównie na nawozach

16.05.2019

Zakres prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police w ostatnich kilkunastu miesiącach obejmował opracowanie nowych i udoskonalanie już istniejących technologii oraz produktów.

Spółka jest w trakcie realizacji zadania dotyczącego opracowania technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego. Jako powód podjęcia tych prac, władze Grupy Azoty Police podają fakt procedowania przez instytucje unijne nowego rozporządzenia nawozowego, którego celem jest wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym i wprowadzenie ogólnounijnych, zharmonizowanych zasad. W zamyśle Komisji Europejskiej rozporządzenie ograniczy również negatywny wpływ stosowania nawozów na środowisko i zdrowie ludzi, zmniejszając akumulację w glebie oraz zanieczyszczenie wód i żywności. W związku zatem z pracami nad zmianami regulacji limitów zanieczyszczeń w nawozach, w tym kadmu, prowadzone są w Grupie Azoty Police prace badawczo-rozwojowe nad poprawą jakości kwasu fosforowego.

Wśród pozostałych bardziej znaczących działań B+R wymienić można badania skoncentrowane na ocenie efektywności stosowania modyfikowanych formuł nawozowych oraz ich wpływu na rozwój wybranych roślin uprawnych oraz parametry gleby.

Szczególną uwagę poświęcono w Policach pracom, których celem jest efektywne zagospodarowanie odpadów. Kontynuowano badania nad możliwością odzysku fosforu ze ścieków przemysłowych, które wpisują się w ideę zrównoważonego stosowania fosforu oraz założenia GOZ. Celem tych badań jest opracowanie technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu w postaci związków, które mogą być zawracane do produkcji lub będą nadawać się do bezpośredniego wykorzystania w nawożeniu.

W ostatnim czasie prowadzono również działania polegające na realizacji prac koncepcyjnych w zakresie oceny możliwości wejścia spółki w nowe obszary działalności lub możliwości wdrożenia nowych sposobów wykorzystania strumieni ubocznych.

Cały czas w toku są także zabiegi mające na celu zmianę technologii produkcji roztworów mocznika. Z myślą o tym dokonano na instalacji pilotażowej próby oczyszczania roztworu mocznika, tak aby dostosować roztwór mocznika do wymagań jakościowych stawianych produktowi. Realizowano także kolejne badania aplikacyjne zmodyfikowanych gatunków bieli tytanowej.

Wyświetlono: 618

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej