Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Powstaje pierwszy w Polsce zakład do produkcji kwasu monochlorooctowego

05.05.2015

Spółka PCC Rokita potwierdziła swoje wsparcie dla budowy najnowocześniejszego na świecie zakładu produkcji kwasu monochlorooctowego. Obejmuje ono udzielenie poręczeń związanych z zabezpieczeniem finansowania inwestycji.

Inwestycja polegająca na budowie pierwszego w Polsce zakładu produkującego ultra czysty kwas monochlorooctowy (MCAA) realizowana jest w Brzegu Dolnym. Jej autorem jest spółka PCC MCAA. PCC Rokita ma być natomiast znaczącym dostawcą produkowanego przez siebie chloru, który następnie będzie wykorzystywany w instalacjach MCAA.

Powstający na Dolnym Śląsku kwasu monochlorooctowy o wysokiej czystości znajdzie zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji środków ochrony roślin, środków higieny osobistej, tworzyw sztucznych, żywności, farmaceutyków i kosmetyków, a także w przemyśle papierniczym oraz wydobywczym.

Koszt inwestycji to ok. 300 mln zł, z czego ponad 60 mln zł to przyznana firmie PCC MCAA dotacja w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Pozostałe środki to udzielone na warunkach rynkowych kredyty i pożyczki oraz środki własne inwestora.

- Instalacja MCAA będzie zakładem innowacyjnym na skalę światową. Produkcja na poziomie do 42 tys. ton rocznie uplasuje go w jednym szeregu ze światowymi potentatami. Zakład do wytwarzania swoich produktów będzie wykorzystywał m.in. chlor produkowany przez PCC Rokita, więc PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą. Od kilku lat intensywnie prowadzimy inwestycje w swoim Kompleksie Chlorowym, której efektem będzie całkowite przejście na technologię elektrolizy membranowej. Po zakończeniu rozruchu w drugim kwartale tego roku i dojściu do optymalnych parametrów pracy instalacji w trzecim kwartale bieżącego roku zostanie zainstalowany ostatni z elektrolizerów i osiągnięta docelowa moc produkcyjna. Dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych będzie odbywało się etapami - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

– Budowa przez PCC MCAA jednego z najnowocześniejszych na świecie zakładów chemicznych wytwarzających MCAA na terenie sąsiadującym z PCC Rokita to przykład synergii, które umiemy wykorzystywać pomiędzy różnymi instalacjami w ramach PCC Rokita oraz pomiędzy naszą spółką a innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej – ocenia Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita.

W związku z istotnością projektu, PCC Rokita zawarła umowę wsparcia z PCC MCAA. Dwa poręczenia w łącznej kwocie 80 mln zł zostały udzielone przez PCC Rokita na rzecz instytucji współfinansujących inwestycję, tj. Alior Bank oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poręczenia te stanowią zabezpieczenie zobowiązań PCC MCAA, wynikających z udzielonych na warunkach rynkowych kredytu oraz pożyczki. Poręczenia wiążą PCC Rokita do czasu uregulowania przez PCC MCAA należności wynikających z umowy kredytu oraz pożyczki.

Wyświetlono: 2971

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej