Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Powstaje energia alternatywna do syntezy chemicznej farmaceutyków

03.08.2015

Komisja Europejska poinformowała o postępach w realizacji finansowanego ze środków unijnych programu badawczo – rozwojowego ALTEREGO. Jego efektem ma być opracowanie technologii energii alternatywnej do szybkiej i wydajnej syntezy chemicznej farmaceutyków i przyjaznych środowisku paliw.

Naukowcy badają trzy potencjalne technologie. Ich celem jest zmiana obecnych metod wytwórczych. Oto bowiem istotne dla przemysłu związki chemiczne, zwłaszcza farmaceutyki, wytwarza się w reaktorach okresowych, w których to składniki chemiczne przechodzą kolejne etapy reakcji do uzyskania produktu. Proces ten jest mało wydajny i czasochłonny, ponadto kontrola nad przebiegiem syntezy chemicznej jest ograniczona, a straty energii cieplnej podczas reakcji są dość znaczące.

Finansowany przez UE projektu "Alternative energy forms for green chemistry" (ALTEREGO) ma za zadanie przezwyciężyć te ograniczenia poprzez opracowanie wysoce wydajnych technik syntezy chemicznej aktywowanej energią ze źródeł alternatywnych.

W projekcie będą wykorzystywane trzy źródła energii — ultradźwięki, mikrofale i plazma — w innowacyjnych reaktorach w celu precyzyjnego kontrolowania przekształceń chemicznych w szlakach reakcji. Umożliwi to przeprowadzenie reakcji wymaganych do syntezy farmaceutyków, w tym etapów ekstrakcji rozpuszczalnika i krystalizacji, aby proces miał raczej charakter ciągły niż partiowy.

Analiza każdego ze źródeł energii pokazała, że ultradźwięki zwiększały uzysk z reakcji ekstrakcji rozpuszczalnika, lecz nie miały zastosowania na etapie krystalizacji lub innych reakcji wielofazowych. Natomiast energia mikrofalowa miała wpływ na kształt i rozkład wielkości kryształów, które są dwoma istotnymi parametrami produkcji podczas krystalizacji poprzez odparowanie. W przypadku trzeciego źródła energii uczestnicy projektu ALTEREGO analizowali dwa procesy korzystające z energii mikrofalowej plazmy, aby syntetyzować metanol na biopaliwo z odnawialnych pasz.

Na użytek pierwszego z nich naukowcy opracowali reaktor korzystający z energii mikrofalowej plazmy w skali laboratoryjnej, aby przekształcać dwutlenek węgla w tlenek węgla, stanowiący istotny produkt pośredni w syntezie metanolu. W drugim procesie przekształcano biomasę w gaz przy skrajnie wysokich temperaturach z użyciem gazogenerata na energię mikrofal plazmowych.

Nadal wymagana jest optymalizacja do uzyskania maksymalnej wydajności i minimalnych strat ciepła, jednak te alternatywne źródła energii stanowią udoskonalenie w porównaniu z dotychczasowymi metodami. Dzięki wiarygodnemu pozyskiwaniu danych procesów z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych i modelowania wieloskalowego oraz opracowaniu sprzętu pozwalającego na zwiększenie skali tych procesów projekt ALTEREGO pozwoli wyeliminować wąskie gardła w produkcji chemicznej.

Zakończenie projektu nastąpi w czerwcu przyszłego roku. Za projekt odpowiedzialne jest konsorcjum złożone z jednostek naukowych i firm przemysłowych. Tę pierwszą grupę tworzą m.in. niemiecki Technische Universiteit Delft, belgijski Katholieke Universiteit Leuven, brytyjski University of York. Partnerami przemysłowymi są natomiast Janssen Pharmaceutica i Akzo Nobel.

Wyświetlono: 2034

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej