Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Powolny wzrost rynku sody kalcynowanej

09.04.2014

Obecny rok w europejskim przemyśle sody kalcynowanej przynieść ma niewielki wzrost produkcji i zużycia.

Soda kalcynowana w przeważającej mierze służy do wytwarzania różnego rodzaju szkła (blisko 60% jej wykorzystania idzie na ten właśnie cel), a w mniejszym wymiarze do produkcji środków piorących i czyszczących oraz nawozów mineralnych, barwników i pigmentów. Przy czym w Europie dużo więcej sody kalcynowanej, w porównaniu z resztą świata, zużywa się do produkcji szkła i w metalurgii, a o połowę mniej do produkcji mydeł i detergentów. Około 30% sody kalcynowanej przeznacza się na naszym kontynencie na potrzeby opakowań szklanych: butelek, słoi i innych pojemników wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetyczno - perfumeryjnym.

Jak wyliczają przedstawiciele Grupy Ciech, aktualnie światowe zdolności produkcyjne sody kalcynowanej wynoszą ok. 66 mln ton, z czego na Azję przypada ponad połowa tej wielkości. Globalnymi liderami w produkcji są koncerny Solvay, Tata Chemicals, FMC i Shandong Haihua. Przypada na nie ok. jednej trzeciej wszystkich zainstalowanych na świecie mocy wytwórczych. W najbliższych czterech latach największy przyrost produkcji powinien stać się udziałem Chin, w których przybyć ma ponad 5 mln ton zdolności produkcyjnych. Znaczny wzrost potencjału produkcyjnego zapowiada też Turcja, która wykorzysta w tym celu naturalny surowiec w postaci trony. Po uruchomieniu w latach 2009-2011 pierwszego w tym kraju zakładu produkcji na bazie trony w okresie 2017-2018 planowane jest zwiększenie mocy o kolejne 3 mln ton rocznie.

W Europie (produkcja wynosi ok. 11 mln ton rocznie) liderem rynkowym również jest Solvay, który w 2013 r. posiadał fabryki w siedmiu lokalizacjach. Zapowiedział jednak zamknięcie zakładu w Portugalii i gdy to uczyni, wówczas będzie dysponował mocami wytwórczymi na poziomie 5 mln ton rocznie. Drugą pozycję na rynku europejskim zajmuje rosyjski Bashkhim Group (2,3 mln ton rocznie), a trzecią Grupa Ciech, która w ciągu roku jest w stanie wyprodukować ok. 2,2 mln ton sody kalcynowanej. Na świecie Ciech jest ósmym największym producentem. Pierwszą piątkę europejskich liderów, którzy jednocześnie mogą pochwalić się produkcją powyżej 1 mln ton rocznie, zamykają firmy Sisecam i Tata Chemicals.

W ocenie przedstawicieli Ciechu, europejski rynek sody kalcynowanej od dawna uchodzi za bardzo dojrzały. Po kilkunastoprocentowym spadku konsumpcji w 2009 r., lata 2010-2011 przyniosły istotną poprawę, ale ponowne osłabienie rozwoju gospodarczego Europy spowodowało stagnację w latach 2012-2013. W Europie Zachodniej wystąpiły spadki popytu o 5,6% w 2012 r. i o 1,5% w 2013 r. Główną tego przyczyną był kryzys w budownictwie i zamknięcie kilku hut szkła w regionie. W 2014 rok na europejskim rynku sody kalcynowanej spodziewana jest niewielka poprawa koniunktury.

Szacuje się, że w Europie Zachodniej obecny rok powinien przynieść wzrost rzędu 2,5%. Nieco lepszej sytuacji należy oczekiwać w Europie Środkowo-Wschodniej. W perspektywie długoterminowej rynek sody kalcynowanej powinien natomiast nadal wykazywać wyraźnie dodatnią średnioroczną dynamikę wzrostu: globalnie rzędu 4%, w Europie 1,5% - 3%.

Wyświetlono: 2947

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej