Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

Powolny rozwój w branży pestydyców

11.07.2018

Według agencji QYResearch, globalny rynek pestycydów stosowanych do pielęgnacji roślin domowych i ogrodowych wart jest obecnie 750 mln dolarów. Jednocześnie w 2023 r. osiągnąć ma wartość 870 mln dolarów.

Pestycydy to substancje przeznaczone do wabienia, uwodzenia, a następnie niszczenia szkodników domowych i ogrodowych. Jednocześnie pestycydy chronią rośliny przed szkodliwym oddziaływaniem chwastów, grzybów oraz owadów. Kategoria produktowa o nazwie pestycydy to herbicydy (selektywnie lub nieselektywnie zwalczają chwasty w uprawach), insektycydy (zwalczają owady lub ograniczają ich rozród), fungicydy (zwalczają grzyby atakujące rośliny) oraz inne środki chemiczne. W grupie pestycydów znajdują się również biopestycydy, które stanowią jednak niewielki udział. Niemniej rosnące obawy o środowisko w odniesieniu do stosowania syntetycznych pestycydów, produkowanych przy użyciu surowców petrochemicznych lub nieorganicznych, powodują stały wzrost popytu na ekologiczne biopestycydy, które powstają z surowców odnawialnych i nie zawierają syntetycznych składników aktywnych.

Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku pestycydów są światowy rozwój gospodarki, coraz szersze wsparcie polityczne dla rozwoju upraw, rozwój produktów typowo konsumenckich oraz rosnąca świadomość związana z recyklingiem i ochroną środowiska naturalnego.

Wśród kluczowych wyzwań mających wpływ na rynek pestycydów znaleźć można nieustanne zmniejszanie się przydomowych powierzchni uprawnych, zwiększenie populacji, zaostrzające się wymogi i regulacje prawne związane z wpływem człowieka na poprawianie urodzajności roślin oraz popularyzacja technologii modyfikującej genetycznie – to ostatnie w szczególności dotyczy upraw odpornych na herbicydy. Z drugiej strony organy regulacyjne, takie jak Agencja Ochrony Środowiska coraz częściej zaostrzają przepisy ograniczające stosowanie pestycydów. Ma to na celu łagodzenie szkód wyrządzanych środowisku i zwiększenie świadomości konsumentów co do ilości stosowanych pestycydów. Te czynniki prawdopodobnie przyczynią się do spowolnienia wzrostu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na syntetyczne pestycydy w kolejnych latach.

Głowni producenci pestycydów to Syngenta; Bayer; DowDuPont; The Andersons; BASF; Monsanto Company; Nufarm; Sumitomo Chemical; FMC Corporation; S.C. Johnson & Son; Bonide Products.

Wyświetlono: 1009

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej