Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Potrzebna jest globalna baza danych o chemikaliach

15.04.2019
Potrzebna jest globalna baza danych o chemikaliach

Przemysł chemiczny wzywa do globalnej wymiany danych na temat substancji chemicznych w celu poprawy bezpieczeństwa chemicznego na całym świecie.

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA), czyli organizacja reprezentująca światową branże chemiczną, wezwała do stworzenia tzw. międzynarodowego nawigatora chemicznego, czyli globalnego repozytorium publicznie dostępnych informacji o chemikaliach.

Przedstawiony właśnie wniosek jest jednym z szeregu zaleceń wydanych przez ICCA w sprawie należytego zarządzania chemikaliami i odpadami po 2020 r., przed trzecim posiedzeniem otwartej grupy roboczej (OEWG-3), mającej za zadanie przedyskutowanie strategicznego podejścia do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM) po 2020 r. 

- ICCA uważa, że po roku 2020 międzynarodowe zarządzanie chemikaliami w ramach SAICM powinno nadal koncentrować się na budowaniu podstawowych zdolności zarządzania chemikaliami w krajach, które tego najbardziej potrzebują. Rozważamy wymianę danych dotyczących substancji chemicznych, jak również wdrożenie Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) i kart charakterystyki (SDS), które są kluczowymi elementami potrzebnymi do poprawy praktyk zarządzania substancjami chemicznymi na poziomie globalnym i stanowią centralną część procesu SAICM po 2020 r. - powiedział Cal Dooley, sekretarz Rady ICCA oraz przewodniczący i dyrektor generalny Amerykańskiej Rady Przemysłu Chemicznego (ACC).

Proponowany nawigator miałby opierać się na publicznie dostępnych informacjach w istniejących bazach danych na temat chemikaliów, takich jak EU IUCLID i EUCLEF (wyszukiwarka przepisów UE w sprawie substancji chemicznych), bazy danych z USA, Kanady i Japonii oraz należącego do krajów OECD eChemPortal.

Stworzenie globalnego repozytorium danych znacząco przyczyniłoby się do koordynacji wysiłków w zakresie budowania potencjału w tych krajach, które dopiero rozpoczęły opracowywanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego i mają ograniczoną wiedzę na temat chemikaliów i ich skutków. Krajowe organy i instytucje w krajach, w których obowiązują najbardziej zaawansowane przepisy dotyczące chemikaliów, mogłyby przejąć wiodącą rolę w tworzeniu tej globalnej bazy danych.
 

Wyświetlono: 678

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej