Artykuły - Tworzywa sztuczne

Postęp w przetwórstwie tworzyw zaczyna się od technologii

31.10.2019
Autor: Rada Wystawców Targów K 2019
Postęp w przetwórstwie tworzyw zaczyna się od technologii

Nowe technologie wprowadzają procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych na znacznie bardziej zaawansowany poziom

Tworzywa sztuczne stały się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej w stopniu mocniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Przesądza o tym choćby problem zanieczyszczenia nimi mórz i oceanów. Rzadziej niestety dostrzega się wkład tworzyw w poprawę jakości życia ludzkiego, w tym zdrowia, w niezawodne zaopatrzenie w wodę, artykuły spożywcze i energię oraz w rosnącą mobilność i intensywniejszą komunikację w nowoczesnych społeczeństwach.

Wiele rządów coraz częściej reaguje wprowadzaniem zakazów stosowania określonych materiałów opakowaniowych i wyrobów z tworzyw.

Niezależnie od skuteczności takich zakazów na płaszczyźnie globalnej możliwości racjonalnego wykorzystania zasobów, efektywnego przetwarzanie tworzyw oraz ich powszechnego zbierania, sortowania i powtórnego wykorzystania mają przed sobą wciąż wiele wyzwań.

Do zbierania, sortowania i powtórnego wykorzystania poszczególnych frakcji odpadów konsumenckich oferowanych jest coraz więcej rozwiązań technologicznych, za którymi stoją przede wszystkim europejscy producenci maszyn. Dysponują oni rozwiązaniami umożliwiającymi cały szereg sposobów przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów w wartościowe składniki gotowe do powtórnego wykorzystania. Gospodarka obiegu zamkniętego dla sektora tworzyw sztucznych nie jest już tylko hasłem, ale ważnym punktem odniesienia dla prac związanych z poprawą technologii dostarczanej na potrzeby przetwórstwa tworzyw.

Nowe szanse dzięki digitalizacji technologii produkcji

Wykorzystanie w produkcji możliwości, jakie daje digitalizacja, zwana także „Przemysłem 4.0”, przynosi przetwórcom tworzyw szanse niespotykanego wcześniej gromadzenia i interpretacji danych, aby pozyskać z nich przydatne informacje i konkretne wnioski. Wysiłki producentów maszyn i oprogramowania w celu udostępnienia przetwórcom tworzyw nowych możliwości w formie produktów i usług to jedna z cech współczesności. Można przyjąć za pewnik, że np. moduły sterowania przyspieszające procesy produkcji, wspierające operatora i uelastyczniające produkcję znajdują się już w ogólnodostępnej ofercie, tak samo, jak produkty usługowe do obsługi technicznej i do zaopatrzenia w części zamienne. Pierwsi właściciele maszyn wykorzystują już w praktyce produkcyjnej pozyskane dane także do tego, aby swoje maszyny i roboty dostosować do rzeczywistych wymogów zakładowego dnia roboczego i do konstruowania ich zgodnie z wymaganiami ostatecznego użytkownika.

Dzięki digitalizacji ulepszenia procesowe w fabryce mają większy potencjał do podnoszenia efektywności: kształtowanie form, konstrukcja i właściwości materiału dają się lepiej koordynować z możliwościami techniki narzędziowej, prowadzeniem procesu produkcyjnego na każdym z jego etapów. Odpowiednio wzrosło znaczenie symulacji i intensywnego sprzężenia zwrotnego między produkcją i rozwojem urządzeń wytwórczych. Wielu dostawców spełnia oczekiwania większej transparentności w produkcji i realizacji procesów z mocniejszym połączeniem z IT i klasyczną techniką produkcyjną. Potrzebna do tego standaryzacja łączy komunikacyjnych, np. wtryskarek z nadrzędnym procesem sterowania czy z pozostałymi modułami komórki produkcyjnej.

Wyświetlono: 3974

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej