Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Port w Antwerpii utrzymuje atrakcyjność dla branży chemicznej

20.01.2015

Port w Antwerpii, będący kluczowym ośrodkiem dla rozwoju europejskiego przemysłu chemicznego, podsumował 2014 r. Był to dla niego nie tylko rekordowy okres pod względem wielkości obsługiwanych ładunków, które dobiły do przystani, ale również realizacji lub ogłoszenia wielu inwestycji, których autorami są największe koncerny z branży chemicznej i petrochemicznej.

Belgijska Antwerpia od dawna jest sercem europejskiego przemysłu chemicznego i najprawdopodobniej ostatnim już miejscem w Europie, które jest inwestycyjnie atrakcyjne dla największych przedsiębiorstw chemicznych i może pod tym względem konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. Rocznie przez port przewija się ponad 180 mln ton ładunków, a chemikalia są jedną z najważniejszych kategorii produktowych. Port jest również najważniejszym ośrodkiem w Europie Zachodniej, jeśli chodzi o system sieci rurociągowych, za sprawą których firmy chemiczne mają zapewniony bezpieczny i przyjazny środowisku przesył. Jest on gwarantowany przez sieć połączeń o długości 1 tys. km, którą transportowanych jest ponad 100 różnych produktów.

Nic więc dziwnego, że przy takiej infrastrukturze Antwerpia od dawna jest największym klastrem chemicznym w Europie, w którym swoją siedzibę mają nie tylko dwie z dziesięciu największych europejskich rafinerii, czy też ulokowane są w niej cztery instalacje krakingu parowego, ale przede wszystkim swoje zakłady wytwórcze posiadają światowi giganci. Nigdzie indziej na tak małej powierzchni (13 tys. ha, co odpowiada w przybliżeniu powierzchni Gdyni) nie znajduje się tak wielkie skupisko fabryk chemicznych. Łączna produkcja chemikaliów w tym klastrze wynosi 19 mln ton rocznie. Wszystkie koncerny swoją działalność prowadzą w sąsiedztwie portu, a lokalizacja w tym miejscu traktowana jest jako potwierdzenie przynależności do branżowej elity.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, z grona działających już w porcie firm swoje inwestycje realizowały lub ogłosiły takie podmioty, jak m.in. ExxonMobil, Total, BASF, Evonik, Air Liquide, Lanxess i Borealis. Widząc to zaangażowanie ze strony branżowych potentatów, władze portu zadeklarowały już dalszy rozwój funkcjonującego w jego ramach klastra chemicznego, który jest największym tego typu przedsięwzięciem w europejskim przemyśle chemicznym.

Latem 2014 r. amerykański ExxonMobil zapowiedział wartą 1 mld dolarów inwestycję w sektor rafineryjny. Jesienią rozpoczął prace budowlane. Projekt stanowić ma potwierdzenie pozycji firmy, jako lidera przemysłu rafineryjnego na naszym kontynencie. Koncern wznosi w Antwerpii instalację opóźnionego koksowania. Jednostka zagwarantuje mu dalszy przerób ciężkich, zasiarczonych pozostałości po przerobie ropy naftowej w paliwa transportowe, przede wszystkim zaś w olej napędowy i olej opałowy dla przemysłu morskiego. Celem jest doprowadzenie do konwersji ciężkich pozostałości oleju o wysokiej zawartości siarki do czystszych produktów naftowych i do produkcji paliwa transportowego.

W ciągu ostatniej dekady firma zainwestowała już ponad 2 mld dolarów w inwestycje w Antwerpii. Tamtejsza rafineria jest najstarszą, a zarazem największą rafinerią koncernu w krajach Beneluksu. Powstała w 1956 r., po czym w 1976 r. przeszła gruntowną modernizację.

 

 

 

O wydaniu 1 mld, tyle tylko, że w walucie euro, zdecydował również francuski koncern Total. Zmodernizuje on posiadany już w Antwerpii zakład produkcyjny. Realizowana przez firmę inwestycja dotyczyć będzie unowocześnienia platform obejmujących wydobycie oraz przeróbkę ropy naftowej. Jednym z głównych celów modernizacji jest dostosowanie się do potrzeb rynkowych oraz utrzymanie pozycji lidera w branży petrochemicznej. Koncern chce w ten sposób także stawić czoła konkurencji z krajów Bliskiego Wschodu oraz napływowi tanich amerykańskich produktów petrochemicznych. Zakłady w Antwerpii są jednymi z najbardziej dochodowych platform spółki Total w Europie. Planowany koniec prac inwestycyjnych przewidziany jest na 2016 r. Jednym z obszarów inwestycji będzie projekt o nazwie OPTARA. To nowy kompleks rafinacji przeznaczony do konwersji ciężkiego oleju opałowego i oleju napędowego w odsiarczany olej opałowy o ultra-niskiej zawartości siarki. Jest to odpowiedź francuskiego przedsiębiorstwa na przesunięcie rynkowego popytu w kierunku produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.

Antwerpia stała się też miejscem dalszych inwestycji koncernu BASF. Ta największa na świecie firma chemiczna uruchomi tam fabrykę ekstrakcji butadienu o pojemności 155 tys. ton rocznie. Będzie to drugi tego typu obiekt BASF w Europie, po zakładzie w macierzystym Ludwigshafen.

Fabrykę specjalizującą się w produkcji źródeł metioniny, będącej organicznym związkiem chemicznym, który jest jednym z dwóch aminokwasów zawierających siarkę przygotowuje w Antwerpii Evonik. Fabryka będzie pierwszą na świecie tego typu instalacją, a nowe źródła metioniny specjalnie dla krewetek i innych skorupiaków powstawać w niej będą już od końca 2015 r. Produkt dodawany będzie do pożywienia stosowanego w akwakulturach. Celem spółki Evonik jest wzmocnienie pozycji w obszarze dostawców działających na rynku aminokwasów dla dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt.

Na tym nie koniec inwestycji realizowanych w porcie w Antwerpii. Amerykańska firma Praxair buduje tam swój drugi zakład separacji powietrza oraz rozbudowuje posiadany przez siebie system rurociągów. Dzięki temu będzie w stanie zwiększyć dopływ tlenu i azotu do firm działających w porcie. Z kolei francuski Air Liquide, zajmujący się produkcją gazów technicznych, wykłada 50 mln euro w podwojenie mocy wytwórczych w odniesieniu do tlenku węgla. Następnie będzie dostarczał CO do firmy BASF, która to z kolei wykorzysta go w ramach produkcji diizocyjanianu difenylo metylenu (MDI). MDI jest ważnym półproduktem wykorzystywanym do produkcji poliuretanu.

Ubiegły rok przyniósł tez inwestycje ze strony firm Lanxess i 3M. Pierwsza z nich zainwestowała 75 mln euro w uruchomienie zakładu tworzyw sztucznych w Lillo, nieopodal Antwerpii, ale jeszcze na terenie portu. Nowy zakład poliamidów przeznaczonych dla przemysłu samochodowego może się pochwalić wydajnością produkcyjną na poziomie 90 tys. ton rocznie. Natomiast 3M wytwarzał będzie w Antwerpii bezrozpuszczalnikowy klej. Na ten cel przeznaczy 9,6 mln euro. Oprócz produkcji uruchomi na miejscu także działalność badawczo – rozwojową. Wybór ten podyktowany jest łatwym dostępem do wysokiej jakości wiedzy eksperckiej.

Na listę osiągnięć portu w Antwerpii składa się również decyzja austriackiego koncernu Borealis, będącego wiodącym producentem poliolefin, bazowych chemikaliów oraz nawozów sztucznych. Firma podpisała umowę z DuPont Holding Netherlands, na mocy której przejęła 67% udziałów w zlokalizowanym w Antwerpii zakładzie produkującym specjalistyczne kopolimery etylenu i octanu winylu (EVA) oraz kopolimery akrylu.

Wyświetlono: 3661

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej