Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Porozumienie Grupy Azoty i KOWR

07.10.2019

Wchodząca w skład Grupy Azoty spółka Agrochem Puławy i GreenLab, czyli spółka zależna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisały porozumienie w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Zawarte przez obydwa podmioty porozumienie pozwolić ma, zgodnie z intencją stron, na bardziej efektywne funkcjonowanie należących do KOWR spółek hodowlanych i uprawy roślin. Ponadto stwarza możliwość poszerzenia oferty produktowej Grupy Azoty i otwiera pole do współpracy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla polskiego rolnictwa.

W efekcie zawartego porozumienia Agrochem Puławy będzie dostarczał nawozy i inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności przez spółki będące w nadzorze właścicielskim KOWR. W imieniu 41 spółek hodowlanych i uprawy roślin, należących do KOWR, będzie działał GreenLab, dokonując analizy ich potrzeb, prowadząc postępowania ofertowe i negocjując ceny. Zawarte porozumienie pozwolić ma na zaopatrzenie jednostek, mających szczególne znaczenie dla produkcji rolnej w Polsce w nawozy najwyższej jakości na optymalnych warunkach.

- Mimo, że nie jest to łatwe zadanie na dzisiejszym rynku rolniczym, to jednak szukamy rozwiązań, dzięki którym polskie rolnictwo będzie mogło nadal się rozwijać - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

- Dzisiejsze porozumienie to prosta droga do tworzenia wspólnego centrum zakupowego, dzięki któremu państwowe spółki będą mogły negocjować zupełnie z innej pozycji, to znaczy bardzo dużego podmiotu gospodarczego. To także drogowskaz dla całej polskiej branży rolno-spożywczej, a w szczególności dla gospodarstw indywidualnych - ocenił Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Traktujemy zawarcie tego porozumienia jako pierwszy krok do nawiązania szerszej współpracy, przede wszystkim w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. Jestem przekonany, że ekspercka wiedza gromadzona w spółkach nadzorowanych przez KOWR, w połączeniu z potencjałem intelektualnym, możliwościami technologicznymi i biznesowymi Grupy Azoty przyniosą korzyści nie tylko wszystkim stronom umowy, ale także całemu polskiemu rolnictwu i szerzej polskiej gospodarce – ocenił Michał Lange, prezes Agrochem Puławy.

Wyświetlono: 1303

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej