Nowości - Przemysł gumowy ze świata

Poprawić parametry mieszanek kauczukowych

21.06.2016

Unia Europejska sfinansowała międzynarodowy projekt badawczy TELLUR (Tribology of elastomers on lubricated surfaces),w ramach którego zbadano odkształcenia mieszanek kauczukowych w oponach samochodowych podczas hamowania na mokrej jezdni.

Prace polegały na tym, iż przy pomocy nowatorskiej analizy komputerowej zdjęć wykonanych w podczerwieni zespół badaczy modelował reakcje opon i asfaltu. Wyniki tych badań mogą pomóc w opracowaniu doskonalszych materiałów kauczukowych wykorzystywanych w produkcji ogumienia.

Zbadano kontakt opony z jezdnią oraz strukturę obu powierzchni. W ten sposób chciano udokumentować skuteczność hamowania na mokrej drodze. Ponadto, wyprodukowano opony ze zużytego asfaltu, aby przetestować ich przyczepność na takiej nawierzchni. Innym celem projektu było przeanalizowanie cech różnych komponentów gumy oraz ich wpływu na końcowy wyrób. Zespół postanowił również opracować oprogramowanie do analizy zdjęć wykonanych w podczerwieni podczas testów.

W pierwszym etapie zbadano hamowanie na mokrej jezdni, skupiając się na tarciu i szorstkości nawierzchni. Efektem tych prac jest model SWIFT, zawierający model kontrolera systemu ABS. Opublikowano też pełen zestaw parametrów dla opony letniej. Uczestnicy projektu opublikowali także metodologię wykorzystaną do otrzymania parametrów modelu SWIFT z pojazdów testowych oraz do analizy danych dotyczących nawierzchni.

W kolejnym etapie udoskonalono testy tarcia przy pomocy zaawansowanych technik obrazowania. Prace te pomogły określić, dlaczego kauczuk zaczyna się ślizgać i do dzieje się podczas poślizgu. Poprawiono również korelację między wynikami testów tarcia prowadzonymi w laboratorium oraz na drodze.

W trakcie badania zużycia próbek asfaltu opracowano metodę wytwarzania trwałych próbek, nadającą się do stosowania podczas laboratoryjnych testów tarcia. Uzyskano dobrą zgodność wyprodukowanych próbek z próbkami pobranymi z prawdziwych dróg.

W ostatnim etapie stworzono narzędzie komputerowe do przetwarzania i analizy rejestrowanych z dużą prędkością zdjęć w podczerwieni. W efekcie powstało narzędzie do konwersji, umożliwiające korzystanie z istniejącego oprogramowania do przetwarzania wszystkich formatów zdjęć. Zespół opracował metodologię segmentacji zdjęć powierzchni opony.

Projekt TELLUR przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat elastomerów i osiągów opon, co potencjalnie zaowocuje udoskonaleniem rozwiązań konstrukcyjnych i składu tych produktów. Opracowane w projekcie oprogramowanie może znaleźć zastosowanie także w innych dziedzinach badań, na przykład w obrazowaniu biomedycznym.

Wyświetlono: 3272

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej