Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Poprawia się gospodarka odpadami tworzyw w Polsce

09.07.2018

Organizacja PlasticsEurope Polska przedstawiła wyniki odnoszące się do sposobów gospodarowania odpadami tworzyw sztucznych w Polsce. Z zadowoleniem można przyjąć fakt, iż następuje powolne, ale skuteczne odchodzenie od składowania takich odpadów na wysypiskach śmieci, gdzie bezpowrotnie tracą one swoją wartość.

Jak informuje PlasticsEurope Polska, w 2016 r. po raz pierwszy więcej tworzyw sztucznych w Polsce odzyskano (55,9%) niż składowano (44,1%) Szczególnie duży wzrost zanotowano w odzysku energii z odpadów tworzyw sztucznych: z 19% w 2014 r. wzrósł on do poziomu 29,1% w roku 2016.

A analizowanym roku zebrano w naszym kraju 1,72 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Z tej ilości odzyskowi energii poddano 29,1% wszystkich odpadów, recyklingowi – 26,8%, zaś na wysypiska trafiło 44,1% odpadów tworzyw sztucznych. Tym samym, najmniej preferowana opcja zarządzania odpadami, jaką jest składowanie, znalazła się w mniejszości względem opcji pozwalających na dalsze wykorzystanie odpadów.

Pomimo wzrostu w naszym kraju w latach 2006-2016 zużycia tworzyw sztucznych o 40% i w konsekwencji generowania większej ilości odpadów, udało się w Polsce wyraźnie zwiększyć recykling odpadów tworzyw (2,7 razy), a odzysk energii aż 100-krotnie. Dla lepszego zobrazowania tego wyliczenia warto podać dokładne liczby. W 2006 r. zebrano w Polsce 1,22 mln ton odpadów, a w 2016 r. było to już 2,72 mln ton. Odzysk energii w 2006 r. był na poziomie 5 ton, podczas gdy w 2016 r. było to już 500 tys. ton. Do recyklingu w 2006 r. trafiło 171 tys. ton odpadów tworzyw, podczas gdy w 2016 r. było to 461 tys. ton. Na wysypiska śmieci w 2006 r. powędrowało 1,04 mln ton odpadów tworzyw, a w 2016 r. było to już wyraźnie mniej, bo 759 tys. ton.

Najpopularniejszym typem odpadów tworzyw sztucznych w Polsce są odpady opakowaniowe. W 2016 r. zebrano ich w naszym kraju 960 tys. ton, z czego 370 tys. ton (38,5%) poddano recyklingowi, a odzyskowi energii 316 tys. ton (33%). Na składowiskach znalazło się 274 tys. ton odpadów opakowaniowych (28,5%).

Jeśli chodzi o radzenie sobie z innymi typami odpadów niż opakowaniowe, to w przypadku odpadów budowlanych – łącznie zebrano ich w ilości 98 tys. ton – aż 64% znalazło się na wysypiskach, 20% przeznaczono do odzysku energii, a 16% do recyklingu. Dla tworzywowych odpadów motoryzacyjnych – zebrano ich 116 tys. ton – najbardziej preferowaną opcją zarządzania było niestety także składowanie – 70% i wyprzedziło ono odzysk energii – 23% oraz recykling – 7%. W kontekście odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa – łącznie było ich 102 tys. ton - na składowiska trafiło 61%, do odzysku energii – 10%, a do recyklingu – 29%.

Wniosek jest zatem taki, iż należy zwiększyć – na ile tylko jest to technologicznie możliwe – recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych ze strumieni innych niż opakowania.

Wyświetlono: 422

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej