Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Ponadprzeciętnie wysokie wzrosty w branży opakowań

03.10.2019
Autor: Oktawian Milewski
Ponadprzeciętnie wysokie wzrosty w branży opakowań

Zauważa ona, iż opierając się na opiniach producentów opakowań należy pozytywnie ocenić miniony rok, jako dobry dla przemysłu opakowań. We wszystkich segmentach tego przemysłu (opakowania z tworzyw sztucznych; papieru i tektury; szkła i metalu) odnotowano przyrost produkcji średnio o ok. 6-6,5%.

To zasługa rynku. W roku 2018 utrzymywał się na dobrym poziomie popyt na opakowania, co odpowiadało analogicznej sytuacji na rynku pakowanych produktów, w szczególności żywności. Generalnie to zasługa utrzymującego się popytu na wyroby szybko rotujące (FMCG). Wzrosło zainteresowanie opakowaniami grupy premium (alkohole i wyroby kosmetyczne).

Stało się tak dzięki utrzymującej się na wysokim poziomie konsumpcji, nieco wyższej aniżeli w roku 2017. Konsumpcja napędzała gospodarkę, czego odbiciem jest dobre tempo wzrostu PKB, wyższe niż w 2017 r.

Duży wpływ na wyniki polskiej gospodarki w 2018 r. miała ogólna poprawa koniunktury w Europie, a w szczególności u naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec. Stąd też w ocenie PIO, krajowy przemysł opakowań znalazł się w grupie nielicznych branż, które w mniejszym stopniu odczuły trudności z powodu zatorów płatniczych. Nie odnotowano także niepokojącej liczby upadłości.

Według szacunków Polskiej Izby Opakowań, rynek opakowań w 2018 r. osiągnął wartość ok. 10,8-11 mld euro i jest to jego najlepszy wynik w tej dekadzie. Jednocześnie jednak sektor opakowań z tworzyw sztucznych musi mierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z wdrożenia programu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Obciążenia gospodarki z powodu rosnących kosztów pozyskiwania surowców i energii nie będą sprzyjać wzrostowi konsumpcji.

Za tempo wzrostu, poza wspominanym już przyrostem konsumpcji, odpowiada również zmiana stylu życia, czynnik demograficzny (zwiększone zapotrzebowanie na leki w starzejącym się społeczeństwie), zwiększenie wymagań konsumentów (wzrost zapotrzebowania na opakowania artykułów luksusowych), a także czynnik marketingowy (opakowanie kojarzone jest z marką produktu), środowiskowy i technologiczny. Zwiększone zapotrzebowania klientów, jak również większy poziom świadomości ekologicznej, wpływają na przyspieszenie procesu produkcji opakowań i inwestycje w rozwój branży.

Co nas czeka?

Jeśli chodzi natomiast o najważniejsze trendy na przyszłość, to analitycy przewidują znaczny spadek produkcji opakowań ze szkła i metalu. Największe zapotrzebowanie na opakowania będzie w branży spożywczej, nieco mniejsze w branży wyrobów przemysłowych. Jednocześnie możemy spodziewać się, że wartość sprzedaży internetowej znacząco wzrośnie; zwiększy się nacisk na innowacje w produkcji opakowań w celu lepszego dotarcia do klienta; potrzebna będzie redukcja kosztów, aby podnieść konkurencyjność; cykl produkcji opakowań będzie się stale skracał i wzrośnie świadomość ekologiczna.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 4/2019 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 1998

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej