Artykuły - Przemysł opakowaniowy

Ponadprzeciętnie wysokie wzrosty w branży opakowań

03.10.2019
Autor: Oktawian Milewski
Ponadprzeciętnie wysokie wzrosty w branży opakowań

Polska gospodarka ma się bardzo dobrze, więc i przemysł opakowaniowy, który jest usługodawcą dla innych sektorów przemysłowych, notuje wzrosty. Rok 2018 był dla krajowego opakowalnictwa czasem hossy.

Inwestycje, inwestycje…

– Nasza Grupa ma za sobą kolejny dobry rok i pomimo dużych wyzwań, jakie stawiało nam otoczenie rynkowe, zwiększyliśmy skalę prowadzonej działalności oraz stworzyliśmy bardzo ciekawe możliwości rozwoju na rok 2019, jak i na kolejne lata. Plast-Box po raz kolejny ustanowił rekord sprzedaży. Przychody skonsolidowane wyniosły 171,5 mln zł, dynamika wzrostu ponad 7%. Biorąc pod uwagę skalę zmian w Grupie, a także bazę biznesową, jaką obecnie dysponujemy, możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość – komentuje miniony rok Grzegorz Pawlak, prezes firmy Plast-Box, produkującej opakowania z tworzyw sztucznych.

O rozwoju mówi także Janusz Schwark, prezes spółki BSC Drukarnia Opakowań, czołowego krajowego producenta opakowań z tektury i papieru: – W 2018 r. kontynuowaliśmy rozbudowę naszego nowego zakładu, roboczo zwanego Flekso. Na inwestycje wydaliśmy blisko 50 mln zł. Poza rozbudową środki finansowe wydaliśmy na zakup nowych urządzeń, gdyż popyt na nasze usługi jest rosnący i pewne inwestycje nie mogły czekać na zakończenie rozbudowy naszej infrastruktury. Nowy zakład to nie tylko możliwości rozbudowy naszych mocy produkcyjnych, ale również uporządkowanie pewnych procesów w zakładzie. Przez ostatnie lata, nie mając odpowiednich powierzchni produkcyjnych, byliśmy zmuszeni dokonywać inwestycji w parku maszynowym, nie mając do tego optymalnie przygotowanych miejsc – uważa szef BSC Drukarnia Opakowań.

– Rok 2018 był okresem szczególnie intensywnym pod kątem realizowanych we wszystkich segmentach działalności inwestycji, których wartość była największa w historii Grupy Kęty i wyniosła 230 mln zł. Z największych inwestycji warto wymienić te realizowane przez Segment Opakowań Giętkich, które dotyczą głównie projektu realizowanego w Oświęcimiu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wartości 110 mln zł w postaci budowy zakładu z linią do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów, będącego bliźniaczym odpowiednikiem analogicznego projektu zrealizowanego przez ten segment w poprzednich latach i który umożliwił znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Projekt ten wpisuje się w strategię rozwoju tego segmentu działalności, którego celem na najbliższe lata jest dywersyfikacja źródeł przychodów, a także wydłużanie łańcucha wartości dodanej – informuje z kolei Dariusz Mańko, prezes zarządu Grupy Kęty.

To był dobry rok

Trzy wypowiedzi odnoszące się do przykładów pojedynczych firm udowadniają, że przemysł opakowaniowy wyposażony jest w nowoczesne środki produkcji oraz najnowsze technologie, a oferta producentów jest w pełni konkurencyjna na rynkach zagranicznych. To zaś pozwala na budowę bardziej generalnej opinii o branży, która z roku na rok jest coraz silniejsza. Do takiej oceny przekonuje także Polska Izba Opakowań.

Wyświetlono: 2001

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej