Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Pomimo spadku przychodów sytuacji Grupy Azoty Puławy jest bezpieczna

11.09.2020

Władze Grupy Azoty Puławy podkreślają, że pomimo kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19, która zmusiła spółkę do korzystania z tarczy pomocowej dla przedsiębiorstw, sytuacja Grupy Azoty Puławy jest stabilna, a długofalowe prognozy ekonomiczne są pozytywne. 

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy na koniec pierwszego półrocza 2020 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 1,607 mld zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 139,9 mln zł, podczas gdy rok temu było to 195,3 mln zł.

To, na co szczególnie mocno zwracają uwagę władze Grupy Azoty Puławy, to fakt, iż podjęte działania, mające na celu zrównoważenie negatywnych skutków pandemii, pozwoliły na niezakłócone funkcjonowanie zakładu poprzez utrzymanie ciągłości produkcji i ochronę miejsc pracy, jak również na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dostawcom i klientom. W tym trudnym czasie spółka nie zrezygnowała też ze swojego zaangażowania w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dominującym w strukturze Grupy Azoty Puławy Segmencie AGRO, pandemia COVID-19 nie miała istotnego wpływu na harmonogramy sprzedaży kontraktowej nawozów azotowych. Jednak niższe ceny sprzedaży i wolumeny, kształtowane głównie przez czynniki pogodowe i hydrologiczne spowodowały spadek przychodów w tym obszarze. Pod większym wpływem kryzysu gospodarczego pozostawał natomiast rynek melaminy oraz produktów RedNOx, gdzie odnotowano znaczący spadek zapotrzebowania.

W związku z tym w pierwszym półroczu 2020 r. sprzedaż w Segmencie AGRO wyniosła 1,385 mld zł i była o 16% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W samym tylko drugim kwartale osiągnęła poziom 565 mln zł i była o 23% niższa niż rok wcześniej.

Z kolei w Segmencie Tworzywa skutki pandemii najmocniej odczuł przemysł elektrotechniczny i motoryzacyjny. Wprowadzone pod koniec marca 2020 r. restrykcje administracyjne wpłynęły na ograniczenie popytu oraz spadek cen kaprolaktamu zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. W związku z tym sprzedaż Grupy Azoty Puławy w Segmencie Tworzywa w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 146 mln zł i była o 35% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W drugim kwartale osiągnęła natomiast poziom 51 mln zł i była aż o 55% niższa niż rok wcześniej. Niższe wolumeny oraz niższe ceny sprzedaży produktów Segmentu Tworzywa spowodowały obniżenie marży EBITDA w pierwszym półroczu 2020 r. z 6,7% do -7,4%.

Grupa Azoty Puławy skorzystała z możliwości pomocowych, jakie daje tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. Z tego tytułu firma uzyskała dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości 30 mln zł.

- Należy podkreślić, że pomimo relatywnie słabszych wyników finansowych, sytuacja Grupy Azoty Puławy jest stabilna. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 dotknął nas w sposób znaczący, jednak dzięki pomocy z tarczy oraz dywersyfikacji przychodów, nasze perspektywy są pozytywne. Utrzymaliśmy ciągłość produkcji, przy pełnej funkcjonalności zakładu oraz przy zachowaniu miejsc pracy. W obliczu licznych zakażeń COVID-19 notowanych w Polsce, dzięki wzorowemu podejściu do narzuconego reżimu pracy naszych pracowników, wychodzimy cały czas z zagrożenia obronną ręką. W ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu spółka czynnie włączyła się także w działania mające na celu walkę z koronawirusem, przeznaczając na ten cel środki w wysokości ok. 1 mln zł, z których zakupiono m.in. karetkę  dla puławskiego szpitala jednoimiennego, aparaturę do badań dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz aparaturę medyczno-laboratoryjną dla jednostek Sanepidu – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

Bez zakłóceń realizowany był natomiast program inwestycyjny, na który Grupa Azoty Puławy przeznaczyła w pierwszym półroczu ponad 204 mln zł. Zgodnie z harmonogramem jest realizowana budowa nowego bloku energetycznego. Ponadto kontynuowana jest budowa nowych oraz modernizacja istniejących już instalacji kwasu azotowego. Ważnym etapem działań inwestycyjnych był rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii produkcyjnej w wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Wyświetlono: 289

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej