Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polwax zmniejsza roszczenia finansowe względem Orlen Projekt

26.02.2020

Polwax zmienił swoje żądania finansowe względem spółki Orlen Projekt. Przypomnijmy, że lider polskiej branży parafinowej zarzuca Orlen Projekt nienależyte wykonanie i niewykonanie umowy na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”.

Pierwotnie Polwax domagał się od Orlen Projekt odszkodowań z tytułu poniesionej straty (maksymalnie 181 mln zł) i utraconych korzyści (maksymalnie 90 mln zł). Teraz, w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód, skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych kwot roszczeń w terminie do 27 lutego 2020 r. Zaktualizowane kwoty roszczeń wynoszą 84,3 mln zł z tytułu poniesionej szkody w postaci rzeczywistej straty oraz 47,8 mln zł z tytułu poniesionej szkody w postaci utraconych korzyści.

Przypomnijmy, że Orlen Projekt był Generalnym Realizatorem Inwestycji Polwaxu, jaką była budowa w Czechowicach - Dziedzicach instalacji odolejania gaczy parafinowych. Kilka miesięcy temu Polwax wypowiedział jednak umowę, zarzucając partnerowi liczne błędy. Potem postanowił całkowicie zrezygnować z kontynuowania projektu. Orlen Projekt wielokrotnie wskazywał, że wszystkie potencjalne roszczenia Polwaxu są bezzasadne.

Wyświetlono: 251

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej