Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Polwax nie może doczekać się końca kluczowej inwestycji

10.04.2018
Polwax nie może doczekać się końca kluczowej inwestycji

Dominik Tomczyk, prezes spółki Polwax podsumował jej osiągnięcia w 2017 r. Przede wszystkim podkreśla on wagę realizowanej przez Polwax inwestycji, jaką jest budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych.

- Miniony rok był dla nas kontynuacją kluczowych, historycznych decyzji podjętych w roku 2016 w obszarze strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych”. W marcu 2017 r. zarząd spółki podpisał umowę z ThyssenKrupp Uhde Engineering Services na dostawę kluczowych urządzeń związanych z instalacją, wraz z harmonogramem dostaw. W tym samym miesiącu uzgodniono ostateczne warunki umowy na pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji dla instalacji ze spółką Orlen Projekt, która to została wybrana przez zarząd naszej spółki w wyniku przeprowadzonego wewnętrznego procesu przetargowego. Uzgodniony i zawarty w treści umowy termin zakończenia prac przez Orlen Projekt to 31 grudnia 2019 r. Wartość uzgodnionej umowy wynosi 112,6 mln zł i nie obejmuje wartości kluczowych urządzeń. Tym samym łączny koszt całej inwestycji, z poniesionymi już wydatkami, wyniesie 159,9 mln zł – wyjaśnia Dominik Tomczyk.

Jak dodaje, Polwax należy do szeroko rozumianego sektora chemicznego i jego ambicją jest, aby jak najwięcej parafin miało zastosowanie w przemyśle. Cel, jaki postawiła sobie firma jest taki, by w 2020 r. jej sprzedaż w przemyśle oscylowała na poziomie 50%. I temu właśnie ma służyć budowana instalacja oraz infrastruktura z nią związana.

- Przemysł to przyszłość naszych przychodów, naszych zysków, to także większa dywersyfikacja obecnej działalności oraz stabilność funkcjonowania naszej spółki. Miniony rok był trudny dla Polwaxu. Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne i sytuację na rynku surowcowym, to tym bardziej uważam, że końcowy osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od pierwotnych oczekiwań zarządu – stwierdził prezes Polwaxu.

W 2017 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto na poziomie 283,5 mln zł, EBITDA wyniosła 27 mln zł, a zysk netto sięgnął kwoty 17,2 mln zł.

- W dalszym ciągu spadała nam rentowność sprzedaży brutto oraz rentowność EBITDA. Jestem jednak przekonany, że już wkrótce wzmocnieni tak dużą inwestycją, największą historii naszej spółki, będziemy najnowocześniejszą europejską firmą w zakresie rozpuszczalnikowego przerobu gaczy parafinowych. Będziemy posiadać technologią, o której inni będą mogli pomarzyć. Jestem pewien, że wówczas wyjdziemy na inny poziom funkcjonowania spółki pod względem zarządczym, finansowym i produkcyjnym. Będziemy bardziej stabilni niż obecnie – kończy Dominik Tomczyk, prezes spółki Polwax.

Wyświetlono: 390

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej